Primary tabs

Aura – Laatua, järjestelmällisyyttä ja yksilönsuojaa oppilashuoltoon

Aura-järjestelmä helpottaa oppilashuollon päivittäiseen asiakastyöhön liittyvien tietojen ja asiakaskertomusten hallintaa ja edesauttaa työtehtävien ja työn suunnitelmallisuutta.

Yhteen asiakkaaseen liittyvien tietojen ja kirjausten lisäksi Auraan voidaan lisätä yhteisötason työtehtäviä esimerkiksi yleistä oppilashuoltotyötä koskevia toimenpiteitä ja tehtäviä, jotka eivät liity tiettyyn asiakkaaseen. Erilaisten kirjausten myötä syntyvä sisältö helpottaa asiakastyön ja oppilashuoltotyön välistä vertailua ja auttaa kehittämään toimintaa.

Aura palvelee monipuolisesti erilaisia tilastointitarpeita. Eri oppilaitosten ja koulutusyksiköiden sivistystoimelle raportoivat tiedot ovat vertailukelpoisia ja helposti tilastollisesti käsiteltävissä, sillä monet Auraan syötettävät tiedot perustuvat valmiisiin luokituksiin eli koodistoihin. Tilastointi ja raportointi mahdollistavat koulupsykologi- ja kuraattorityön vertailun, laadun seurannan ja kehittämisideoiden levittämisen. Auraan määrämuotoisesti kerääntyvä tieto yhtenäistää asiakastyötä ja helpottaa tietojen keruuta ja edesauttaa palveluiden arviointia ja kehittämistä.

Auran asiakasrekisteri muodostetaan poimimalla perustiedot organisaation opiskelijarekisteristä.

 

Aura opiskeluhuoltokertomus (OHK) – Asiantuntijaryhmän yhteinen asiakirjahallinta

Aura opiskeluhuoltokertomus (OHK) on selainpohjainen ratkaisu, jolla oppilaan asian käsittelyä varten perustetun monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenet: rehtori, opettaja, kuraattori ja psykologi kirjaavat ja käsittelevät yhteistyössä syntyviä tietoja ja muistioita. Myös opiskeluhuoltokertomuksen asiakasrekisterin pohjatiedot muodostetaan organisaation oman opiskelijarekisterin perustiedoista.

Aura opiskeluhuoltokertomus on kuntien ja koulujen kustannustehokas tapa toteuttaa oppilashuoltolain vaatimukset salassapitopykäliä noudattaen ja samalla tarjota yhteinen alusta kaikille monialaisen asiantuntijaryhmän jäsenille, jotka oppilaan asioita yhdessä käsittelevät.

Yhteinen selainpohjainen ratkaisu mahdollistaa opiskeluhuoltokertomuksen ja siihen liittyvien tapahtumien, lupa-asiakirjojen ja tiedonluovutusten tulostamisen ja liittämisen. Näin kaikki oppilaan asioihin liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat kaikkien asian käsittelyyn liittyvien osapuolten saatavissa.

 

Tietoturvallinen ratkaisu

Oppilashuollossa käsiteltyjen asiakastietojen arkaluontoisuuden ja henkilön yksilönsuojan vuoksi Auran tietoturvalle on asetettu tiukat erityisvaatimukset. Ensiarvoisen tärkeänä asiana on huomioitu salassapitovelvollisuus. Käyttöä rajataan oppilaitos ja roolikohtaisesti, mutta myös tehtävien mukaisilla, tarkemmilla käyttöoikeuksilla. Oppilaiden tietoihin pääsee vain asiointia hoitava kuraattori tai psykologi.

Tarkastelemme ja kehitämme tietoturvaa jatkuvasti. Tietoturva on CGI:lle erittäin tärkeää ja tietoturvallisuus on sisäänrakennettu kaikkiin tuotteisiimme. 

 

Pyydä esittely

Täytä alla oleva lomake, ja olemme sinuun yhteydessä verkkotapaamisen sopimiseksi. 

Jos lomake ei näy oikein, voit täyttää sen tästä.

 


 

CGI Vesa

CGI kasvatuksen kumppanina

Me CGI:llä toimimme asiakkaidemme arjessa yhteiskuntavastuullisena kasvatuksen kumppanina palveluja tarjoavien kuntien kanssa – tavoitteena sujuva arki lapsen ja nuoren parhaaksi.

 

Tutustu palveluihimme
Lue lisää tuoteratkaisuistamme