Smart City ymmärretään yleensä teknologiaan ja erilaisiin IoT-ratkaisuihin liittyvänä käsitteenä, mutta se tarkoittaa paljon muutakin. Smart City ei ole yksittäinen teema vaan se koskee koko kaupungin tai kunnan toimintaa. 

Kaupunkien ja kuntien tulee kehittää elinvoimaisuuttaan, tehostaa toimintaansa ja pitää huolta kuntalaisten hyvinvoinnista. Todellisessa Smart Cityssä kaikilla näillä alueilla toimitaan älykkäästi, uusimpia teknologioita hyödyntäen ja monikanavaisia palveluita tarjoten.

Samaan aikaan on tärkeää, että kestävä kehitys huomioidaan, ja että toimintaa johdetaan tiedolla, ei mutulla. Lisäksi on huomioitava, että myös perinteisesti Smart City -käsitteeseen liitetty kaupungin tai kunnan digitaalinen perusta on kunnossa. Laadukas digitaalinen perusta varmistaa kunnan palveluiden toimivuuden ja jatkuvuuden tulevaisuudessa​.

    

  Miten kaupunkien ja kuntien tulisi edistää Smart City tavoitteitaan?

  Monella kunnalla on olemassa tai vähintään työn alla erillinen digitalisaatiostrategia tai Smart City -hanke. Usein niiden perusajatuksena on, että digitalisaatio on kasa yksittäisiä teknologiaprojekteja.

  Digitalisaatio on keino toteuttaa matkaa kohti tulevaisuuden Smart Cityä ja elinvoimaista kuntaa. Siksi digitalisaatio tarvitsee oman suunnitelman ja tiekartan osana kuntastrategiaa. Digitalisaation tiekartta on työkalu, jolla tavoitteisiin pääsemistä voidaan merkittävästi helpottaa.

  Digitalisaatiohankkeiden tunnistaminen, priorisoiminen digiroadmapin avulla sekä kytkeminen muihin hankkeisiin synnyttävät todellisen suunnitelman, joka on kiinteä osa kuntastrategiaa.

  Askeleet kohti Smart Cityä ja digitaalista tulevaisuutta

   1. Visualisoidaan ja kirkastetaan kuntastrategia. Digistrategia ja -roadmap otetaan osaksi kuntastrategiaa ja siten johtamisen välineeksi.
   2. Tutustutaan digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin ja innovoidaan niiden hyödyntämistä omassa toiminnassa.
   3. Kehitetään ja otetaan uusia ratkaisuja käyttöön strategian ja digiroadmapin mukaisesti ketterillä menetelmillä ja yhdessä pienin askelin.

       

    Millainen on tulevaisuuden Smart City?

    Monelle tulee Smart Citystä mieleen teknologinen ihmemaa, jossa robotit tankkaavat autoja ja autot lentävät taivaalla. Realistinen kaupunkien tulevaisuus on kuitenkin kaukana noista mielikuvista.

    Kuntien toimintaympäristö on jatkuvassa globaalien megatrendien ja lokaalien muutosilmiöiden aiheuttamassa murroksessa. Kunnilla ei ole olemassa vain yhtä tulevaisuutta, vaan monia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joiden toteutuminen on seurausta ympäröivien muutosilmiöiden systeemisista vaikutuksista.

    Kunnille iso haaste on se, miten ne voivat varmistaa hyvän tulevaisuuden epäselvässä ja jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä? Yksi keino on lähteä tutkimaan vaihtoehtoja skenaariotyömallin avulla.

    Joka tapauksessa tulevaisuudessa digitaaliset ratkaisut yleistyvät. Lopulta kyse on melko pienistä muutoksista ja teoista, jotka teknisesti ovat jo nyt saavutettavissa. Asukkaan silmissä ne voivat silti näyttää melko isoilta muutoksilta nykyiseen verraten. Käytännössä palveluketjut ja tietovirrat yksinkertaistuvat, järjestelmät keskustelevat sujuvasti keskenään ja rajapinnat avautuvat.

    Lue lisää tulevaisuuden näkymistä

      

      

    Tutustu palveluihimme, jotka auttavat Smart City -matkallasi

    Alustatalous ja ekosysteemit

    Tutustu

    Digipalvelukartoitus

    Tutustu

    Hyperautomaatio

    Tutustu

    Pilvipalvelut ja hybridi-IT

    Tutustu

    IT-toimintamallin selvitys

    Tutustu

    Skenaariokonsultointi

    Tutustu

    Strategiakonsultointi ja digitiekartta

    Tutustu

    Tekoäly

    Tutustu

    Tiedolla johtaminen

    Tutustu