Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Tampere Smart City Weekillä keskusteltiin älykkäistä kaupungeista. Kaupunki ei muutu älykaupungiksi yksittäisten ratkaisujen avulla. Älykaupunkia ei siis kannata rakentaa pistemäisesti vaan ekosysteemiksi vuorovaikutuksessa asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Älykaupunki voidaan nähdä kokonaisuutena, jossa teknologia tukee kaupunkeja niiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tulevaisuuden älykaupunki on inhimillinen ja tiedolla johdettu. Älykaupungin onnistumista mitataan sekä yksilötason hyvinvoinnin että yhteisötason elinvoimaisuuden mittareilla. Näitä mittareita ja niihin vaikuttavia tietoja käytetään tulevaisuuden älykaupungin ja sen alueella tuotettavien palveluiden johtamiseen.

Kuten Jarno Tampere Smart City Weekin Keynotessa nosti esiin, on lukuisia älykkäitä ratkaisuja, jotka tehostavat toimintaa tai tekevät kaupunkilaisten asioinnista helpompaa. Tämä ei kuitenkaan riitä, tai ole edes se polku, jota halutaan kulkea. Fokusta tulee siirtää pistemäisistä ratkaisuista kokonaisen ekosysteemin luomiseen: luodaan innovoinnille puitteet, nopeutetaan ratkaisujen tuomista käytäntöön, luodaan yhdessä kokonaisuutta – ja pidetään käyttäjä keskiössä.

Teknologia toimii mahdollistajana

Älykaupunki vaatii infrastruktuuria. Leijonanosa älykkäiden ratkaisuiden tarvitsemasta infrastruktuurista on kuitenkin geneeristä, jota useat eri ratkaisut voivat käyttää. Muutosvauhdin kasvaessa ei ole tehokasta luoda useita samankaltaisia toiminnallisuuksia yhtäaikaisesti. Teknologia ei saa olla ajuri, vaan sen tulee olla mahdollistaja. Hyvin luotu digitaalinen koneisto antaa mahdollisuudet keskittyä yhteisön osaamisen ytimeen: hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden parantamiseen.

Kaupunki ja sen työntekijät eivät vastaa tulevaisuuden älykaupungin rakentamisesta yksin, vaan älykaupunki rakentuu ekosysteemiksi, jossa eri osapuolet – kaupunkiorganisaatio, kaupunkilaiset ja kaupungissa toimivat organisaatiot – vuorovaikuttavat keskenään. Vuorovaikutus perustuu yhteisiin normeihin, joilla varmistetaan tasapuolinen kohtelu ja saadaan hyödyt tehokkaasti esille. 

Älykaupunki on siis ennen kaikkea inhimillinen ja asukaslähtöinen. Eri datalähteiden tuottama data mahdollistaa kirkkaamman asukasymmärryksen sekä palveluita tuottavan ekosysteemin luomisen. Näin saavutetaan aiempaa parempi asukaskokemus ja kyetään saavuttamaan kaupungin omat tavoitteet.

Tampereen älykaupunkikehitys jatkuu Data-driven City for Citizens -ohjelmalla, jossa data ja tekoäly laitetaan töihin ihmisten ja yritysten hyväksi. 

Sami haastatteli Tampere Smart City Weekillä Teppo Rantasta, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajaa Tampereen kaupungilta ja sivusimme keskutelussamme muun muassa  Data-driven City for Citizens -ohjelmaa. Kuuntele haastattelu alta!

  

Älykkäät ratkaisut tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia myös liikenteelle. Sami tapasi tapahtumassa myös ITS Finlandin toiminnanjohtajan Marko Forsblomin. Kuuntele haastattelu alla olevalta videolta! 

 

Myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka oli mukana Tampere Smart City Weekillä ja näkee Smart City -teemat erityisen tärkeiksi.

 

Sami Sulkko ja Satu Reijonen keskustelivat Tampere Smart City Weekin osallistujia kiinnostaneista asioista.

Kirjoittajasta

Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Missioni on nostaa digitalisaation mahdollisuudet jokaisen julkishallinnon organisaation johtoryhmän strategiseksi huomionkohteeksi sekä poliittisten päättäjien tietoisuuteen. Kuinka voisin auttaa sinua?