Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Juuri nyt, kun sote-uudistus on ovella ja kunnissa päivitetään strategioita, on hyvä hetki nostaa tarkasteluun tietohallinto ja IT-asiat. Digitalisaatiolla on kunnille paljon annettavaa.

Sote-uudistuksen myötä kunnat joutuvat ison muutoksen pyörteisiin aivan tuossa tuokiossa. Siirtymävaiheesta on tulossa varsin lyhyt. Suuri määrä osaamista siirtyy nopealla aikataululla henkilöstön mukana uusille hyvinvointialueille, jolloin jäljelle jäävien toimintojen hoitaminen voi tulla entistä kalliimmaksi ja riskit kasvavat. Näin voi käydä myös tietohallinnossa ja etenkin, jos kunta tulee yllätetyksi. Muutoksiin onkin syytä varautua hyvissä ajoin etukäteen – eli käytännössä heti.

Kuntien poliittisessa päätöksenteossa keskustellaan varsin vähän IT-asioista ja digitalisaatiosta. Asiat koetaan kenties vieraiksi ja ne jätetään mielellään asiantuntijoille. Digitalisaation hyödyntäminen asukkaiden parhaaksi edellyttää kuitenkin koko kunnan tai kaupungin tason pohdintaa ja strategista arviointia. Sitä ei pidä jättää tietohallinnon omaksi operaatioksi.

Kun aletaan rakentaa älykästä kuntaa eli todellista Smart Cityä, ei puhuta ensi sijassa järjestelmä- ja tuotevalinnoista. Siitä kannattaa toki aloittaa, että kunnan perustietohallinto järjestetään tehokkaasti ja turvallisesti. Vähintään yhtä tärkeää on kuitenkin kartoittaa, millainen kyky ja halu kunnassa on edetä muiden toimintojen digitalisoinnissa. Kunnat tarvitsevat digitalisaation tiekartan, joka määrittelee tavoitteet ja ensisijaiset kehitettävät alueet. Oikea hetki tiekartan laatimiseen on juuri nyt.

 

Kuntalaiset edellyttävät digitaalisia palveluja

Ne vuodet, jolloin asiat hoidettiin tiskillä kasvokkain virka-aikaan, ovat suurelta osin ohi. Pankkipalvelut ovat siirtyneet pääasiassa verkkoon ja prosessit on suurelta osin automatisoitu. Julkisista toimijoista verottaja on edennyt digitaalisissa palveluissa nopeimmin. Asukkaat odottavat nyt kunnilta samaa. Aikaansa seuraava kunta tarjoaa mahdollisuuden myös digitaalisiin palvelupolkuihin.

Samalla, kun digitalisaatio tuo palvelut asukkaiden kotisohvalle vuorokauden ympäri, se tarjoaa mahdollisuuden tehostaa palveluja ja hillitä veropainetta. Kunnissa tehdään vielä tällä hetkellä paljon manuaalista työtä, ja käytännöissä ja rakenteissa on monin paikoin virtaviivaistamisen varaa. Kun kuntien asema tulee joka tapauksessa sote-uudistuksen jälkeen muuttumaan, on juuri nyt hyvä hetki miettiä, miten palvelut jatkossa järjestetään.

Digitalisaatio tarkoittaa sähköisiä alustoja ja prosesseja, automatisointia ja tekoälyn hyödyntämistä. Voi kuulostaa korkealentoiselta, mutta rakettitieteestä ei ole kysymys. Tulevaisuuden Smart Cityssä palveluketjut yksinkertaistuvat, järjestelmät keskustelevat keskenään ja rajapinnat avautuvat. Melkein mihin tahansa digitalisaation osa-alueeseen on olemassa jo toiminnassa koeteltuja ratkaisuja, jotka ovat helposti modifioitavissa kuntien tarpeisiin.

 

Tiedolla johtamiselle on tilausta

Tiedolla johtamiselle on tuskin koskaan ollut kunnissa samanlaista tilausta kuin nyt. Muutostilanteessa on suuri etu, jos pystytään keräämään monenlaisia tietoja eri lähteistä, yhdistämään niitä ja tekemään arvioita mahdollisista kehityskuluista. Tulevaisuuden tarpeiden lisäksi on otettava huomioon esimerkiksi ympäristönäkökulma ja kestävän kehityksen vaatimukset.

Muuttujia on paljon, mutta digitalisaatio voi auttaa. Data-analyysien avulla kuntapäättäjät pystyvät tekemään veronmaksajien kannalta järkeviä, kestäviä ja laadukkaita päätöksiä.

Pitkään kunnanjohtajakokemukseeni ja kansainväliseen vertailutietoon nojaten uskon, että kuntien on juuri nyt järkevää uudistaa IT-palvelutuotantoaan tekemällä laajoja perustietohallinnon ja IT-palveluiden kokonaisulkoistuksia. Tällä tavoin kunnat pystyvät varmistamaan tietohallintonsa kyberturvallisuuden ja riskienhallinnan sekä toimimaan kustannustehokkaasti. Samalla vapautuu resursseja käytettäväksi tuottavuuden kehittämiseen ja palvelutuotannon modernisointiin.

Parhaaseen palvelutasoon pystyvät kokemukseni mukaan isot markkinatoimijat, joilla on käytettävissään koko laajan kansainvälisen konsernin osaaminen ja suuri määrä erikoistuneita asiantuntijoita. Kuntaomisteisilla toimijoilla ei ole käytössään samanlaista kyvykkyyksien varantoa. Siksi kannattaa mielestäni katsoa pidemmälle ja ajatella kokonaisvaltaisesti.

Näitä teemoja sivusimme myös Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän kanssa Smart City Live -lähetyksessä. Tallenteen lataamalla kuulet myös Jukka Mäkelän näkemykset aiheesta.

Smart City Live banneri

 

Kirjoittajasta

Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Missioni on nostaa digitalisaation mahdollisuudet jokaisen julkishallinnon organisaation johtoryhmän strategiseksi huomionkohteeksi sekä poliittisten päättäjien tietoisuuteen. Kuinka voisin auttaa sinua?