Vi ser fram emot att fortsätta dialogen även efter Vitalis.

Läs mer om hur du med vår hjälp kan bidra till bättre vård för dina patienter och medarbatere:

Läs mer

En man som håller föreläsning

Vårens premiärer handlar om "Elefanten i rummet"

Elefanten i rummet går inte obemärkt förbi även om vi ignorerar den så mycket vi kan. I den moderna vården och omsorgen ser vi flera olika elefanter ta plats. Vi vill med hjälp av medarbetare i vården, partners i branschen och framför allt  användarna av vårdens och omsorgens tjänster se om vi kan synliggöra dessa elefanter. Till Vitalis har vi identifierat fyra områden. Tillsammans utmanar vi det få vill prata om:

  • Behöver vi bara fler händer till vård och omsorg?
  • Måste alla medarbetare vara människor?
  • Ska jag låta data styra mig?
  • När ska vi rusta oss för kris? 

Boka ett rådgivande möte

Träffa en av våra e-hälsa experter på Vitalis för att diskutera dina "elefanter". Ni går genom dina utmaningar i ett avskilt mötesrum och diskuterar möjliga nästa steg.
Låter det intressant? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

 

Boka ett möte

Vi bjuder dig

Vi bjuder inträdet till utställningen (ordinarie pris 495 SEK ex moms).
Registrera dig via vår länk och en kostnadsfri utställningsbiljett.

 

Registrera dig

 

Välkommen till e-hälsobiografen

Vi visar hela utbudet! Oavsett om din "elefant" handlar om resurser, samverkan eller verksamhetsstyrning: Vi driver digitalisering från möjlighet till verklighet och tar ansvar för resultat och effekt. Som skiktet mittemellan konsult- och produktbolag säkerställer vi att du kan göra mer av det som ligger dig närmast om hjärtat. Tillsammans utmanar vi det ingen vill prata om.

Vi kommer att visa hela CGI:s bredd i år, från tjänster för verksamhetsutveckling, digitalisering, optimerade vårdflöden, bildbehandling eller krisberedskap till system för e-legitimation, socialtjänsten, personal, högkostnadsskydd eller kostdata.

Dessutom får du hos oss njuta av en drink i baren och ny poppad popcorn. Vi är nyfikna på vilken av vårens filmer du skulle vilja titta på!

 

Aktiviteter i montern

  • Träffa våra experter och få en demonstration av våra produkter och tjänster
  • Träffa våra föreläsare efter konferensen
  • Workshop för sjuksköterskor
  • Dryck och popcorn
  • Mingel med musik
Sjuksköterska med fyra armar och kroppen full med postit lappar över hela kroppen

Kick-off: Hur vill DU utveckla vården?

Tisdag 23/5, start kl 10.10 (sedan öppet hela Vitalis)

Hur vill du som sjuksköterska att din arbetsdag ska se ut? I vår monter kan du som sjuksköterska berätta och lämna dina förslag på vad du tycker behöver utvecklas eller förändras. Vi vågar prata om alla elefanter i rummet.

Hur funkar det praktiskt, på golvet? Hur ska vi hantera det redan höga och trots det ökande informationsflöde som sjuksköterskor måste hantera? Omvårdnadsdokumentation som är nödvändig, men som tar tid från det patientnära arbetet och de arbetsledande sysslorna. Kom till oss - var med och påverka beslutsfattare!

Tre av våra medarbetare i vid en disk på en mässa

Premiärmingel - Vi rullar ut röda mattan för dig

Tisdag 23/5, kl. 17.00

Missa inte vårt premiärmingel i vår monter!

Vi bjuder på förfriskningar, ljuv musik och sköna samtal med våra trevliga representanter. Varmt välkommen!

Tisdag, 23 maj 2023
 

Vård och omsorg på distans – Är egenmonitorering något för kommunerna?

10.30-12.00, sal F2 | Workshop: Vi står inför spännande och omfattande införanden av egenmonitorering som kan innebära stora fördelar för vårdtagare, invånare och regionernas medarbetare. Det vi ser idag är främst tjänster som vänder sig till primär- och specialistvården, men var finns kommunerna i detta sammanhang? Är egenmonitorering inte en tjänst som är aktuell för kommuner? Varför då i så fall? Eller vad skulle kunna bli annorlunda och bättre om kommunerna får tillgång till funktionaliteten i en egenmonitoreringsplattform?

Kerstin Engman, Marie Hellholm

Läs mer

Hajstudien – en reflekterande plats för att förstå omställningen Nära Vård

11.30-12.00, sal A3 | Omställningen till Nära Vård är komplex och omfattande. Därför behövs arenor där vi kan lära under resans gång. Denna studie är upplagd för att fungera som medföljning på en ”upplyst” och digital arena för samskapande utveckling och hur vi jobbar i komplexa utmaningar, kopplade till hälsa och omställningen till Nära vård. På arenan fångar vi upp reflektioner som tar sin utgångspunkt i de berättelser som samlas in från deltagarnas (ex. utvecklar-roller) vardag och sammanställs på gruppnivå. Olika handlingar, upplevelser, medvetna och omedvetna val ger oss mönster, hinder och hävstänger som vi kan lära av. Arbetet är upplagt som en studie men vill framför allt bidra till ökat lärande och fördjupad kunskap till studiens deltagare (individer och organisation). På Vitalis kommer ni få höra vad vi sett halvvägs (av totalt 1 år) på resan.

Jonas Boström, Annelie Rosfjäll, Malin Heimer

Läs mer

Krisberedskap – Tänka snabbt och långsamt

13.30-14.00, sal A6 | Hälso- och sjukvård är genuint på tårna när det gäller Krisberedskap. I själva verksamhetens natur ligger det mycket av att hantera det o-planerbara och oväntade. Sinnebilden är -akuten- (ER) där man skall ha beredskap för olika scenario, det ska gå fort att gå från ”stand-by” till full verksamhet. Det är inte en slump att denna miljö är så tacksam för fictionens alla verk. Läs TV Serier. Men hur bygger man upp, utvecklar och hur upprätthåller man krisberedskap över tiden?

Torsten Bernström

Läs mer

Bortom fina ord, visioner och eldsjälar

15.10-15.25, Vitalis Open Stage | Presentation av en masterstudie som handlar om kommuners strategiska arbete med att främja delaktighet i fritidsaktiviteter för vuxna personer med funktionsnedsättning. Masterstudien utseddes till "Årets kommunuppsats 2022" av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) på Linköpings universitet.

Frida Henriksson

Läs mer

Onsdag, 24 maj 2023
 

Digital Therapies and Health Data Innovation (på engelska)

9.00-9.30, sal F3 | Digital interventions can have beneficial effects on our health and prescribing digital therapies is not in the distant future - for use in institutions and at home. While the benefits are encouraging for patients, next-of-kin, healthcare personnel and institutions, we need a deeper understanding of the nature of digital interventions that are powered by sensors, algorithms, and apps. The understanding should help us answer questions like how we verify the clinical benefits of the therapies or if health systems have the expertise, regulations, organisational roles, and health economic arrangements in place to adopt digital therapies. This talk reports on some initiatives in Scandinavia and Germany that address the development, testing, regulation, and procurement of digital interventions. As a backdrop, the talk uses discussions in the Health Data Innovation Council (https://healthdatainnovation.eu) to highlight different aspects of data-driven health interventions and the implications across the continuum of care (prevention, treatment, rehabilitation, and palliative care), health technology life cycle (design, testing, commercialization, and operations) and oversight (approval, certification, and regulation).

Francis D’Silva

Läs mer

Vetenskapande medarbetare – Nära Vård i verkligheten! En ny typ av social media för att leda och följa utvecklingsprocesser

10.30-12.00, sal J1 | Workshop: Denna workshop syftar till att låta deltagarna synliggöra hävstänger och drivkrafter som krävs för att lyckas med omställningen Nära Vård. Men också visa på möjligheten att jobba med datadriven dialog som ett verktyg. Målet är att bidra med kunskap från flera perspektiv (workshopdeltagarnas olika bakgrund) för att öka kunskapen om och förstå vad som händer i ett komplext omställningsarbete där flera huvudmän (organisationer) och många aktörer är inblandade. Som deltagare i workshopen får du reflektera med andra, testa ett digitalt arbetssätt, lära dig mer om vetenskaplig social media och ta del av analys kring Nära Vård i realtid!

Jonas Boström, Kalle Pettersson, Malin Heimer

Läs mer

Patientrapporterade mått, en förutsättning för personcentrerad vård

13.00-13.30, sal A4 | Region Halland har påbörjat införande av en kanal för patienter att själva kunna rapportera sina hälsoutfall och sina upplevelser av vården. Detta har redan börjat höja kunskapen om hur vården vi ger påverkar patienternas livskvalitet och hälsa – vilket i sin tur ökar våra möjligheter att ta ytterligare steg mot patientcentrerad vård. I denna föreläsning berättar vi om vilka val och erfarenheter regionen har gjort efter en tids pilotverksamhet och hur vi arbetar för att skapa bättre beslutsstöd för vårdpersonal, chefer och verksamhetsutvecklare.

Lars Gustafsson, Markus Lingman, Thomas Wallenfeldt

Läs mer

Patientmedverkan - en förutsättning för optimal utveckling av digitala verktyg i vården

14.00-14.30, sal A4 | Patienterna är de personer som står i centrum för det som många av oss arbetar med, men de är inte alltid så delaktiga som de kanske borde vara. Enligt den nya patientlagen (2014:821, §7) ska den som ger information, till en patient, så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligen om det behövs med hänsyn till mottagarens individuella förutsättningar eller om han eller hon ber om det. Men hur gör man det på bästa sätt i den digital miljö? När vi skapar digitala patientlösningar har vi helt andra möjlighet göra patienterna delaktiga i sin vård och behandling. Nya tekniker gör att exempelvis informationsmaterial kan designas och delas på nya sätt. Möjligheter till återkoppling och uppföljning ökar och hälso- och sjukvården får nya möjligheter att inhämta information. Det förutsätter dock att patienterna kan ta till sig av den digitala innovationen och att de förstår hur den ska användas. Men frågan är hur vi involverar patienterna i det vi gör?

Karin Svenningsson, Frida Smith

Läs mer

 

Torsdag, 25 maj 2023
 

Konkretiserad risk för sjukdomsutveckling och livsstilsfaktorer som kan skydda

9.00-9.30, sal A6 | I ett 'data science-arbete' med forskningsdata från Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) har algoritmer tränats för att predicera risk för att utveckla typ2 diabetes och risken att ytterligare utveckla sjukdomen har kvantifierats. Vidare har vi kunnat ta fram modeller för att beräkna effekten av olika åtgärder för att minska riskerna för sjukdomsutveckling. Algoritmerna kan användas för att ge vårdpersonalen konkreta verktyg att arbeta med både individuella vårdplanering och uppföljning-förbättring av vårdenhetens vårdprogram. Vi presenterar resultat och exempel som kan tas vidare till klinisk tillämpning

Lars Gustafsson, Claes-Göran Östenson

Läs mer

GRAL – För en datadriven vård, nu och i framtiden

10.30-11.30, sal A5 | GRAL är Västra Götalandsregionens utdataplattform - den centrala kärna som håller ihop och orkestrerar data och dess historik från regionens alla sjukhus-, journal-, diagnos-, ekonomi- och HR-system (med mera) och gör den tillgänglig på ett säkert sätt, på rätt plats, vid rätt tillfälle. Oavsett om det är AI, Machine Learning, forskning, standardrapportering, beslutsstöd eller ADHOC-analyser så finns stöd från GRAL. Plattformen använder sig bland annat av tekniker/metoder som datavirtualisering, ETL (Extrahera, Transformera, Ladda) och datakatalog. Vad är GRAL mer ingående? Hur fungerar det? Hur kommer man åt det? Hur ser framtiden ut (t.ex. med FVM/Millenium) och vilka skarpa användningsfall finns det idag? Det är frågor som kommer att besvaras under denna dragning.

Joakim Wikström, Anders Saeland Jannesson, Emma Thonander Hallgren

Läs mer