Man som tittar på sin smartwatch

Egenmonitorering i fokus: Möjliggör nya arbetssätt utifrån individens behov

Vi erbjuder en anpassningsbar och flexibel plattform som möjliggör samordning mellan flera vård- och omsorgsgivare, uppföljning, egenmonitorering, kommunikation i realtid och behandling för den enskildes vård med stöd av Medixines plattform.

 

Läs mer

Design och utveckling

 

Vi hjälper dig att förstå de unika aspekterna av din verksamhet, dina patienter och medarbetare.

 

Läs mer

Införandestöd

Vi erbjuder dig certifierade förändringsledare och verksamhetsutvecklare med stor erfarenhet. Våra erfarna konsulter och vår breda kompetens inom e-hälsa gör att du som kund kan känna dig trygg.

Läs mer

Effektivitet och automation

Det är inte alltid lätt att identifiera var i din verksamhet utvecklings- och förbättringspotentialen finns. Vi ser på din verksamhet med nya ögon och föreslår effektiva insatser.

Läs mer

Vårdinformation

Att använda standarder och gemensam struktur i vårdinformationssystemen är en förutsättning för att kunna nå målen i e-hälsovisionen – vi hjälper dig med det! Vi erbjuder även tillhörande verksamhetsanalys och verksamhetsarkitektur.

Läs mer

Omvärldsanalys

Vi erbjuder analyser och insikter per land och ekonomisektor, industritrender och prioriteringar inom hälsa, vård och omsorg samt IT.

CGI har en mycket omfattande egen verksamhethet för omvärldsbevakning. Därför är vi särskilt lämpade att stötta aven dig i ditt arbete med omvärldsbevakning.

CGI genomför varje år en omfattande undersökning av våra kunders syn på de trender som påverkar deras verksamhet. Genom analyser av resultaten kan vi förse våra kunder med värdefulla insikter per industri och på global nivå. Våra mätningsdata kommer från en kunskapsbas utvecklad över hela världen under de senaste tio åren. Detta motsvarar insikter från 5 500 kunder och nästan 1 miljon svar från djupintervjuer med 1500 personer på beslutsfattande nivå varje år.

Under år 2020 genomförde vi 1447 djupintervjuer med våra kunder. Av dessa var 66 kunder (fördelade i tio länder) verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. Detta år var intervjuerna indelade i två delar: Före och efter Covid-19 pandemins utbrott.

Läkare som tar noteringar vid sitt arbetsbord omgiven av surfplatta, mobil, medicinburkar, stetoskop och röntgenplåtar
21 av 21
regioner och ett 100-tal kommuner nyttjar redan CGIs erbjudanden inom vård och omsorg
28 kontor
över hela landet: alltid nära din region
300+
konsulter jobbar uteslutande med hälso- och sjukvård över hela landet

Inom CGI:s nationella e-hälsoteam, som finns representerade i hela Sverige, har vi medarbetare med olika kliniska utbildningar såsom läkare, sjuksköterskor och biomedicinsk analytiker. Det är en stor fördel när man som konsult går in i olika uppdrag i vårdens omedelbara närhet. Konsulten med sina dubbla kompetenser har en helt annan insikt och förståelse för den kliniska verkligheten och kan därigenom bidra i sitt uppdrag både med det kliniska perspektivet och uppdragets specifika behov och frågeställningar.

Detta gäller även vårt hälsoteknikteam med arkitekter, integratörer, utvecklare och tekniska specialister inom vårdsystem, medicinteknisk utrustning, röntgensystem och avancerad sjukvård i hemmet och inte minst AI för hälsa- och sjukvård.

Samtliga konsulter inom CGI:s nationella e-hälsoteam har lång och gedigen erfarenhet från uppdrag i olika vårdnära miljöer. De har genom årens lopp byggt upp en god insikt och kunskap om förutsättningarna i den kliniska vardagen och tillför ett mervärde i konsultuppdragen.