Utforska årets (2022) insikter från 1 675 chefer

I CGI:s Voice of Our Clients 2022 presenteras resultaten från våra enskilda intervjuer med 1 675 chefer inom de branscher och geografiska områden som vi arbetar inom. Dessa strategiska samtal ger en unik inblick i hur makro- och branschtrender påverkar affärs- och IT-prioriteringar, och investeringsplaner.

Läs vår sammanfattning för att få mer kundinsikter om effekterna av makrotrender, såsom klimatförändringar, omstrukturering av försörjningskedjan, globalisering, förändrad social demografi och den accelererande teknikutvecklingen.

Oavsett bransch och relevanta trender är tekniken inte längre en möjliggörare, utan en affärsdrivande faktor som styr verksamheten.

Makrotrender

 1. Teknik och digital acceleration, särskilt ökande förväntningar från kunder och medborgare
 2. Förändrade sociala demografiska förhållanden, inklusive åldrande befolkningar och brist på kompetens
 3. Klimatförändringar, inklusive energiomställningen och de snabbt ökande kraven på reducerade koldioxidutsläpp

De viktigaste bransch-trenderna

(vs. 2021)

 1. Att bli digital för att uppfylla kundernas/medborgarnas förväntningar ( ↔ )
 2. Medvetenhet om cybersäkerhet/utmaningar ( ↑ )
 3. Kund/medborgarupplevelse (nytt)

De viktigaste affärsprioriteringarna 

(vs. 2021)

 1. Kund/medborgarupplevelse( ↑ )
 2. Modernisera IT-applikationer och infrastruktur( ↑ )
 3. Att bli digital för att uppfylla kundernas/medborgarnas förväntningar ( ↓ )

De viktigaste IT-prioriteringarna

(vs. 2021)

 1. Förbättring av affärsprocesser ( ↔ )
 2. Moderniserade IT-applikationer och -infrastruktur ( ↔ )
 3. Kund/medborgarupplevelse ( ↔ )

8,000
intervjuer med affärs- och IT-chefer under de senaste fem åren
1 miljon
insamlade datapunkter
54/46
procentuell fördelning mellan IT- och företagsledare
consultants and client talking at table

Upptäck vad digitala ledare gör för att påskynda resultaten

I år ökade antalet kunder som säger att deras organisation uppnår förväntade resultat från sina investeringar i digitala strategier till 25 procent, jämfört med 20 procent 2021. Vår analys av denna grupp digitala ledare avslöjar flera gemensamma attribut: De är mer flexibla, anpassar affärs- och IT-verksamheten till varandra, moderniserar fler applikationer och ser hållbarhet som centralt för att skapa framtida värde.
 

Läs mer om digitala ledare