Oavsett storlek på företaget, vilken bransch ni är verksamma inom eller vilka utmaningar ni står inför så kan SAP hjälpa er att nå era affärsmål. Som guldpartner till SAP i Sverige kan CGI hjälpa till att hitta den perfekta lösningen för er.

I den här artikeln har vi samlat information om SAP och om hur deras produkter och system används inom olika branscher.

Vad är SAP?

SAP är ett globalt teknikföretag med säte i tyska Walldorf, som i huvudsak utvecklar och tillhandahåller affärssystem och lösningar för företag i alla storlekar och branscher. Namnet SAP står för Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung. På svenska blir det ungefär system, applikationer och produkter inom datahantering, vilket sammanfattar verksamheten rätt bra.

Sedan 1970-talet har SAP kunnat erbjuda affärsystem och program för datahantering som integrerar olika delar av verksamheten och möjliggör bättre beslutsfattande, optimering och innovation. I början av 2015 lanserades S/4HANA – ett molnbaserat ERP-system som ritade om kartan för vad ett affärsystem kan vara. Med affärsinsikter i realtid, ökad automatisering av processer och avancerade analysverktyg hjälper S/4HANA företag att lyckas med sin digitala transformation.

Mer information


På CGI Sverige är vi cirka 120 konsulter specialiserade på SAP:s produkter och tjänster. Kontakta oss för att veta mer om hur ert företag kan använda S/4HANA för att framtidssäkra er verksamhet.

Hur används SAP i olika branscher?

Som en av världens ledande programvaruutvecklare kan SAP erbjuda ett brett utbud av system och lösningar för alla tänkbara branscher och verksamhetsområden. Utöver företagets flaggskeppsprodukt, S/4HANA, har SAP även en rad avancerade verktyg för CRM, analys och HR & lönehantering, med mera. Med andra ord kan företag och organisationer välja att få tillgång till hela verktygslådan eller bara de delar de verkligen har användning för. 

I de följande styckena ska vi ge exempel på hur SAP:s produkter används inom olika branscher. 

 

 

Bank och finans

SAP:s produkter används idag för att hantera och optimera en rad olika processer och funktioner inom bank- och finanssektorn. Till exempel erbjuder de avancerade core banking-lösningar som möjliggör central hantering av grundläggande funktioner som konton, transaktioner, kreditgivning och riskhantering, med mera. Systemen ger företagen en central plattform för hanteringen av den dagliga verksamheten, samt effektiviserar och automatiserar uppgifter på ett kvalitetssäkrat sätt. 

Är riskhantering en bärande del av verksamheten finns också SAP Risk Management. Genom att integrera och analysera data hjälper Risk Management-lösningen till att identifiera och övervaka kredit- och marknadsrisker samt operativa risker, utvärdera riskexponering och presentera underlag för beslut. SAP Risk Management kan även se till att regler och föreskrifter efterlevs på ett säkert sätt. 

Med verktygen Finance Consolidation och Finance Closing automatiseras och standardiseras rapporteringsprocessen. Detta leder till mindre manuellt arbete, ökad säkerhet och tillgång till Business Intelligence i realtid. 

För företag i behov av ett kraftfullt och holistiskt system för ekonomistyrning kan vi rekommendera SAP Financials och SAP S/4HANA Finance. Dessa verktyg ger finansavdelningen möjlighet att hantera och optimera alla ekonomiska processer. Samtidigt ger de en oslagbar helhetsvy över företagets ekonomi.

Tillverkning

SAP erbjuder en rad lösningar som hjälper tillverkningsföretag att effektivisera sin verksamhet, förbättra produktkvalitet och leveransprecision samt optimera användningen av resurser. 

Kraftfulla ERP-system, som exempelvis SAP S/4HANA, ger företag inom tillverkning en holistisk vy över verksamhetens alla delar. Genom integration och automatisering av processer som produktion, inköp, lagerhantering och distribution, kan företag optimera resursanvändningen och öka lönsamheten. 

För mindre företag som kanske inte har behov av, eller ekonomiska möjligheter att införskaffa ett ERP, kan andra produkter vara ett bättre val. Behöver ni ett verktyg för produktionsstyrning och planering är SAP PP ett av de bättre på marknaden. Genom att integrera produktionsscheman, materialplanering och kapacitetsutnyttjande kan SAP PP hjälpa till att optimera produktionsflödet, minimera ledtider och säkerställa ett effektivt användande av resurser. 

Med verktygen SAP SCM (Supply Chain Management) och SAP IBP (Integrated Business Planning) kan ert företag ta kontroll över er leveranskedja. Effektivisera logistik, transport och lagerstyrning, fördjupa samarbetet med leverantörer och få bättre prognoser kring framtida efterfrågan. Med SAP SCM och IBP kan ni säkerställa ett mer sömlöst och effektivt material- och dataflöde, vilket leder till förbättrad lönsamhet och ökad kundnöjdhet. 

När det kommer till kvalitetskontroll kan lösningar som SAP Quality Management genom insamling, spårning och analys av kvalitetsdata hjälpa tillverkningsföretag att identifiera och åtgärda kvalitetsproblem, minska felproduktion och förbättra produktkvaliteten.

Läs mer om affärssystem för tillverkande företag.

Detaljhandel

 

Inom handeln gäller det att ligga steget före när det kommer till förändrade kundbehov. Oftast gäller det att upptäcka nya beteenden och ny efterfrågan innan trenden är ett faktum. För att lyckas med detta krävs ett system där data från många olika källor analyseras och blir till insikter som ni kan agera på. 

SAP:s Customer Experience-lösningar täcker in alla delar av kundupplevelsen – från första besök till uppföljning och skräddarsydda kampanjer. Genom att samla och analysera kunddata kan ni skapa personifierade erbjudanden och förbättra kundservicen för att på så sätt öka kundlojaliteten och maximera er försäljning. 

SAP erbjuder även tekniska lösningar för att hantera allt från integrering av kanaler till kassahantering och betalningslösningar. I en snabbföränderlig bransch som detaljhandel handlar mycket om att jobba agilt och ständigt utvärdera sina processer. Med SAP Analytics Cloud får ni ett verktyg som drar insikter från försäljningsdata och prestationer. Försäljningstrender, kundbeteenden och lagerdata analyseras och visualiseras för att ge er underlag till att ta bättre beslut, bygga starka strategier och optimera er verksamhet. 

Vill du lära dig mer om hur ni vinner konkurrensfördelar i morgondagens detalj- och e-handel?

Läs mer om CGI:s lösningar för detaljhandel och konsumenttjänster här

Offentlig sektor

Budgetmål, kvalitetskontroller och rapportering, HR- och lönehantering och digital transformation – offentlig sektor i Sverige står inför stora utmaningar. Genom att använda SAP:s produkter inom offentlig verksamhet kan kommuner, regioner och myndigheter uppnå ökad effektivitet, bättre resursutnyttjande, förbättrad transparens och högre kvalitet i tjänsteleverans. Dessa lösningar bidrar till att modernisera den offentliga sektorn och möta de specifika behoven hos offentliga organisationer.

SAP har produkter som täcker in de flesta områden inom offentlig verksamhet. Systemen SAP Budgeting and Planning, samt S/4HANA Finance, som vi nämnde i stycket om bank- och finanssektorn, går till exempel lika bra att använda för ekonomi- och budgethantering inom en offentlig organisation som hos privat bankväsende. Dessa lösningar möjliggör en integrerad och effektiv hantering av redovisning, rapportering, budgetering och uppföljning av ekonomiska resurser, med mera.

I många kommuner är själva kommunen den största arbetsgivaren, vilket innebär att personaladministration och lönehantering ofta utgör en stor del av verksamheten. Med SAP:s HR-lösningar (exempelvis SAP SuccessFactors) kan ni effektivisera och automatisera processer som till exempel rekrytering, lönehantering, kompetensutveckling och personalärenden. Genom en optimerad personalhantering blir det många gånger lättare att nå de strategiska mål ni har satt upp. 

Ytterligare en utmaning som många offentliga verksamheter står inför är den digitala omställningen. Som kommun, region och myndighet har ni skyldighet att tillgängliggöra tjänster och information till medborgarna, vilket ställer ökade krav på dataskydd, användarvänlighet och automatiserade processer. Med SAP Cloud Platform kan ni inom offentlig sektor utveckla och implementera molnbaserade applikationer för att förbättra medborgarnas upplevelse, tillhandahålla online-tjänster och optimera kommunikationen med medborgarna.

Läs mer om hur CGI hjälper verksamheter inom hälso- och sjukvård att lyckas med digitaliseringen.

Anpassa SAP utifrån era unika behov

Att implementera ett nytt SAP system i sin organisation är ett enormt projekt som inbegriper alla delar av verksamheten. För att nå framgång krävs djupgående förståelse kring hur verksamhetens olika områden fungerar och interagerar. På CGI har vi tagit fram ett strukturerat sätt att analysera valmöjligheterna för att underlätta flytten till nästa generations affärssystem. 

Som svensk guldpartner till SAP har vi bred kunskap och lång erfarenhet från de flesta branscher och områden. Vi står redo att hjälpa er hitta den bästa lösningen för just ert företag eller verksamhet. Kontakta oss idag för att lära er mer om hur ni kan använda SAP för att framtidssäkra er organisation.

Vill du läsa mer?


SAP:s hemsida kan du läsa case studies och fördjupa dig om deras system används inom olika branscher.