Svensk tillverkningsindustri har länge legat i teknisk framkant. Utvecklingstakten har varit hög och effektiviseringsarbetet framgångsrikt. När vi nu befinner oss i den fjärde industriella revolutionen kräver den ett omtag när det gäller både teknik och organisation i tillverkningsföretag för att inte halka efter i utvecklingen.

Framtidens framgångsfaktorer är inte helt oväntat att bli just mer datadriven, säger Helene Sahlsten, Director Consulting Services SAP. Att vara mer datadriven krävs för att kunna fatta snabbare beslut, reagera på oväntade och tvära kast på marknaden och för att få en bättre och mer pålitlig strategisk planering framåt, samt att bli mer kund- och hållbarhetsfokuserade.

Intelligenta system ger intelligenta verksamheter

För att uppnå detta måste tekniken vara med och då krävs också ett intelligent verksamhetssystem. SAP:s S4Hana Cloud-lösning är just ett sådant alternativ. SAP utgör både en ryggrad och plattform som gör det möjligt att arbeta mer datadrivet och kundfokuserat. Med SAP:s intelligenta system är det möjligt att skapa intelligenta och effektiva processer genom hela verksamheten, end-to-end.

Det är dock viktigt att komma ihåg att bara för att vi pratar teknik så ska inte systemfrågor ses som ett isolerat IT-projekt, säger Helene Sahlsten. Det optimala utgångsläget inbegriper i stället en förändringsredo kultur. Att sätta en strategi kan vara enkelt, men det fordras ett starkt och tydligt ledarskap som genomsyrar samtliga led i företaget och ett stort fokus på ett uthålligt och tydligt ”change management”.

Alla vägar leder mot molnet

Har ni pekat ut riktningen är det bara att köra på – mot molnet. Det går inte att komma runt. Med SAP i molnet kommer också en rad fördelar. En viktig del i SAP:s Intelligenta upplägg är att den har en tydlig och skalbar molnstrategi som möjliggör kort tid från innovation till användning. Uppdateringar görs regelbundet och baseras på att SAP förstår kommande trender. Det bidrar till att ni får snabb utdelning  på era investeringar. SAP har också flera industrispecifika lösningar och SAP Intelligent Suite kan appliceras på nästan vilken bransch- eller företagsspecifik process eller rutin som helst. Denna lösning är specifikt anpassad efter tillverkande företag och kan ge stort värde för att effektivisera hela försörjningskedjan i realtid och integreras med viktiga tredjepartssystem och leverantörslösningar.

På det sättet kan inte bara rutinmässiga arbetsuppgifter effektiviseras och automatiseras. Resultat och rapporter går fortare att ta fram, vilket gör att du kan få en uppdaterad och aktuell bild av situationen – och snabbare kan agera på aktuell data.

På det sättet ger SAP dig en ”single source of truth” vilket ger hela verksamheten ett bättre och enhetligt beslutsunderlag, säger Helene Sahlsten.

Varför CGI?

Precis som framtidens ledare måste börja tänka globalt och agera lokalt, har vi på CGI globala insikter om våra kunder som vi kan applicera på just er verksamhet på lokal nivå. Vi har praktisk erfarenhet och förstår de vägval våra kunder står inför i sin transformationsresa och våra experter kan på ett strukturerat sätt analysera valmöjligheterna för att underlätta för er att bli ett intelligent företag tillsammans med SAP.