Tillverkningsindustrin är Sveriges ryggrad. Det ligger därför i allas intresse att våra svenska företag har de verktyg och förutsättningar de behöver för att konkurrera på en global marknad.

Med rätt affärssystem kan tillverkande företag ta ett helhetsgrepp över produktion, logistik och ekonomi – och stå bättre rustade inför morgondagens utmaningar.

Val av ERP till tillverkningsföretag

På en global marknad är ett flexibelt och effektivt affärssystem avgörande för att företag ska kunna hantera komplexa processer, förbättra produktiviteten och maximera lönsamheten. Affärssystem som är speciellt utformade för tillverkningsföretag kan erbjuda en rad viktiga funktioner och komponenter som hjälper till att digitalisera och optimera verksamheten. 

Att implementera ett nytt affärssystem i företaget är ofta ett tids- och resurskrävande projekt. Därför är det viktigt att noga utvärdera de olika alternativ som finns, samt vilka behov man har som företag. 

  • Definiera era mål och behov så detaljerat som möjligt. Genom noggrant förarbete kommer det att gå lättare att ta fram skräddarsydda lösningar och framtidssäkra verksamheten. Fråga affärspartners och leverantörer vilket affärssystem de använder och huruvida detta system är något de rekommenderar. 
  • Investera rejält med tid och resurser på att hitta den lösning som passar er bäst. Att stressa fram ett beslut kommer i de flesta fall resultera i en dyr och dålig lösning. 
  • Red ut alla oklarheter och ställ frågor. Ni ska se er systemleverantör som orakel och kräva att de ska ha svar på era frågor och funderingar. Ett tips är att ha samtal med många leverantörer samtidigt och sedan jämföra deras svar och lösningar för att hitta fram till den bästa lösningen för just ert företag. 
  • Undersök möjligheten till anpassning och skalbarhet. Ett nytt affärssystem är en stor investering. Därför måste det också fungera i många år framöver. Se till att systemet går att anpassa och utveckla, samt att det stödjer upp- och nedskalning efter behov. 
  • Ta in en extern expert. Ett misstag många företag inom tillverkning gör är att förlita sig helt på interna resurser vid upphandling av ett nytt affärssystem. Tyvärr saknas ofta nödvändig erfarenhet och kunnande för att ta ett väl underbyggt beslut. Att ta in en konsult specialiserad på affärssystem för tillverkande företag kan ofta resultera i en billigare och effektivare beslutsprocess. 

Viktiga funktioner hos ett affärssystem 

Affärssystem för tillverkningsföretag erbjuder en rad funktioner som är speciellt utformade för att hantera de unika utmaningar och processer som företag inom branschen står inför. Här är några viktiga funktioner och komponenter som är värda att nämna:

  1. Lagerstyrning och planering: Ett kraftfullt affärssystem för tillverkningsföretag bör kunna hantera lagerstyrning, prognoser och planering för att undvika över- eller underlager samt optimera produktionen.
  2. Produktionshantering: Affärssystemet bör erbjuda funktionalitet för att hantera produktionsflödet, schemaläggning, hantering av material samt spårbarhet för att effektivisera produktionen.
  3. Orderhantering: Ett tillverkningsföretag kan ha komplexa orderflöden. Därför bör ett affärssystem kunna hantera allt från ordermottagning och produktkonfiguration till leverans och fakturering
  4. Kvalitetskontroll: Tillverkningsprocessen kräver noggrann kvalitetskontroll. Ett affärssystem bör ha funktioner för att spåra och övervaka kvaliteten på varje steg i produktionen.
  5. Ekonomihantering: Förutom de specifika funktionerna bör affärssystmeet erbjuda grundläggande ekonomihantering, inklusive redovisning, fakturering, budgetering och rapportering.

Vikten av anpassning och skalbarhet

Varje tillverkningsföretag är unikt och har sina egna specifika behov och krav. Därför är det viktigt att välja ett affärssystem som kan anpassas och skräddarsys för att passa företagets unika processer och arbetsflöden. Ett flexibelt affärssystem ger företaget möjlighet att anpassa och konfigurera systemet efter sina specifika behov, vilket kan bidra till att förbättra effektiviteten och produktiviteten.

Skalbarhet är också en viktig faktor att beakta när man väljer ett affärssystem. Ett affärssystem som kan skalas upp eller ned efter företagets behov möjliggör en smidig tillväxt och anpassning till förändrade marknadsförutsättningar. Att kunna lägga till eller ta bort moduler och funktioner när behovet uppstår ger företaget flexibilitet att anpassa systemet efter sin utveckling. Ett alldeles för avancerat system för verksamheten är inte bara onödigt kostsamt, det kan även försvåra allt från datahantering till överblickbarhet. 

För att kunna hantera snabba förändringar i produktionstakt och personalstyrka väljer många att använda ett molnbaserat ERP. Tack vare detta system slipper företag göra dyra investeringar i hårdvara som snart visar sig vara över- eller underdimensionerade. 

På marknaden finns många molnbaserade affärssystem till tillverkande företag. Dessa system är i regel abonnemangstjänster där funktioner och moduler läggs till efter behov, vilket är bra om man snabbt behöver skala upp eller ner produktionen. Molnlösningar erbjuder generellt även snabbare implementering och lägre driftskostnader, jämfört med lokala system.

Vad kostar ett affärssystem?

När det är dags att välja affärssystem står man som företagsledare ofta inför ett välkänt faktum. Man vill ha ett så bra och mångsidigt affärssystem som möjligt. Samtidigt har man en begränsad budget att röra sig med. Kostnaden för ett affärssystem varierar kraftigt beroende på faktorer som funktionalitet, antalet användare, implementering, med mera. Därför bör man noga överväga affärssystemets initiala som långsiktiga kostnader. 

Till de initiala kostnaderna räknas bland annat hård- och mjukvara, implementering och grundutbildning. De långsiktiga kostnaderna inkluderar allt från support och underhåll till ökat antal användare. 

Som alltid när det handlar om stora investeringar så måste man väga in ökad lönsamhet och besparingar som det nya affärssystemet för med sig. Kanske borde ni istället ställa er frågan “hur mycket kostar det att inte ha ett effektivt affärssystem?"

Populära systemleverantörer till tillverkningsindustrin

När det gäller affärssystem för tillverkningsföretag finns det flera populära leverantörer på marknaden. På CGI arbetar vi med skräddarsydda lösningar av ledande system och även mer nischade produkter – allt för att förenkla er verksamhet.

Nedan är tre ledande leverantörer vars system används inom allt från tillverkning och detaljhandel till sjukvård och säkerhetsbranschen.

Kontakta oss

På CGI hjälper vi dagligen företag inom tillverkningsindustri med att optimera deras affärssystem, digitalisera dataflöden och effektivisera arbetsprocesser.

Kontakta oss idag

SAP Global Partner

SAP S/4HANA

SAP är en ledande leverantör av affärssystem och erbjuder en omfattande svit av lösningar för tillverkningsindustrin. Fördelarna inkluderar omfattande funktionalitet, skalbarhet och globalt stöd. Dock kan den höga kostnaden och behovet av specialiserad personal för implementation och support utgöra ett hinder för mindre företag inom tillverkning. 

CGI är certifierad partner till SAP Sverige. Läs mer om vilka lösningar vårt dedikerade SAP-team kan erbjuda företag inom olika branscher.

Oracle Platinum Partner

Oracle NetSuite

Oracle NetSuite erbjuder molnbaserade affärssystem som inkluderar funktioner för tillverkningsföretag. Fördelarna inkluderar skalbarhet, användarvänlighet och integrerad funktionalitet. Värt att nämna är att vissa mer avancerade funktioner kan kräva specialanpassningar.

Läs mer om CGI:s NetSuite-lösningar här

Microsoft Solutions Partner

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics är en integrerad molnbaserad lösning som erbjuder en rad applikationer för olika verksamhetsområden, inklusive tillverkning. Fördelarna inkluderar användarvänlighet, flexibilitet och integration med andra Microsoft-produkter.

Läs mer om hur Microsoft Dynamics 365 kan anpassas för att passa ert företags behov

Den digitala omställningen och dess utmaningar

Trots att mycket av verksamheten inom tillverkningsindustrin traditionellt sker “manuellt” och “analogt” kan företag inom branschen inte blunda för den digitala omställningen. Oavsett om det gäller en effektiviserad försörjningskedja, automatiserad orderhantering eller logistik måste företagen anpassa sig till den nya digitala eran för att inte tappa konkurrenskraft. 

Jämfört med offentliga verksamheter och detaljhandeln ligger tillverkande företag generellt efter när det kommer till digitalisering. Detta kan bero på en mängd olika orsaker. Exempelvis saknas ofta direktiv från högre ort med krav på ökad digitalisering, vilket gör att företagen fortsätter att förlita sig på gamla system som kanske fungerar okej just nu, men som kommer vara föråldrat inom ett till två år. 

För att nå framgång i sin digitaliseringsprocess behövs ett logiskt och användarvänligt affärssystem som låter er fokusera på produktionsutveckling och effektivisering.
På så vis kan man överlåta många arbetsmoment åt automatiserade processer och bara lägga tid på att hantera avvikelser. Med en större mängd data kan ni även få en bättre överblick kring de olika områdena, effektiviserad resurshantering och ta fram underlag till beslutsfattande. 

Tillverkningsindustrin är en bransch i ständig förändring, vilket innebär att företagen måste vara beredda på snabba omställningar och innovativa lösningar. Bland dagens stora utmaningar kan nämnas ökad global konkurrens, mer komplexa försörjningskedjor, miljö- och hållbarhetskrav samt svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Med rätt affärssystem står ert företag bättre rustat att möta morgondagens förhållanden. 

Läs mer om Industry 5.0 – morgondagens tillverkningsindustri.

Vi hjälper er att välja rätt affärssystem

På CGI har vi bred kunskap och lång erfarenhet av affärssystem (ERP) för tillverkande företag. Våra experter hjälper med allt från strategi, rådgivning och förändringsledning till förvaltning av verksamheter och system.

Boka in ett kostnadsfritt strategimöte