I den senaste upplagan av vår årliga undersökning Voice of our Clients (VOC), uppger 44 procent av de skandinaviska företagen att miljömässig hållbarhet utgör en mycket viktig del av deras värdeskapande. Det är en dubbelt så hög siffra som bland europeiska företag och fyra gånger högre än hos nordamerikanska företag. Och det är mycket glädjande, inte minst med tanke på EU-programmet Industry 5.0, som kommer att vara tongivande under de kommande åren – och där fokus ligger på hållbarhet, med människan i centrum. 

Vad är Industry 5.0?

Industry 5.0 syftar till att få europeiska verksamheter att med hjälp av innovation driva utvecklingen mot en mer människocentrerad europeisk industri. Till skillnad mot tidigare utvecklingssatsningar är Industry 5.0 en holistisk satsning, där människans bidrag får större plats än det tekniska och där fokus ligger på att sammanföra alla de delar som behövs för att driva utvecklingen framåt på ett sätt som är hållbart för alla. Industry 5.0 innebär därför tydligt ökade krav på industrins bidrag till samhället, samt på dess miljömässiga hållbarhet. 

Marknaden är mogen för Industry 5.0– men hur ser det ut internt? 

Resultatet från VOC-undersökningen visar att svensk industri har goda förutsättningar att ställa om i enlighet med Industry 5.0. Vi har framför allt ett försprång när det kommer till den gröna omställningen. Hållbarhet är och har som bekant varit stort i Sverige under lång tid, och vi ligger i täten inom såväl infrastruktur för återvinning som inom utsläpp- och CO2-reducering. 

Även när det kommer till produktutveckling, innovationer inom produktion, maskiner och processer så är Sveriges industriföretag i internationell framkant. För de flesta svenska företag utgör Industry 5.0 dock en organisatorisk utmaning, då många svenska organisationen tenderar att luta sig mot äldre, trygga, interna strukturer. 

Sedan många år har det funnits en utbredd uppfattning inom industrin att tekniken och människan befinner sig i en konkurrenssituation – ofta sammanfattat i tanken att tekniken ”tar våra jobb”. Visst har många manuella processer automatiserats på bekostnad av arbetarnas sysselsättning, men det var länge sedan. Dagens svenska industri är visserligen fortfarande beroende av en ökad automatisering för att hålla produktionen i gång, men Industry 5.0 är, till skillnad mot gamla automatiseringsprocesser, en produktionsmodell i vilken samspelet mellan människa och maskin utgör en central del. 

Det är dessutom viktigt att komma ihåg att industrin inte är en isolerad bransch. Tillverkningsindustrin behöver hela tiden ha örat mot marken för att kunna fortsätta att leverera de varor som kunderna efterfrågar. Ett bra exempel är CO2-fritt stål – som utgör grunden i alla verkligt miljövänliga bilar. Men samma principer gäller givetvis för alla produktionskedjor, som för att de ska kunna betecknas som miljövänliga måste inkludera gröna alternativ för såväl råvaror, som för förädling, tillverkningsprocess, transport och logistik. För att få den cirkulära helheten hos Industry 5.0 att fungera behöver många svenska företag därför luckra upp sina interna strukturer. Och det bästa sättet att göra detta är att ta hjälp. 

Unified Manufacturing: en helhetsmodell för framtidens digitala fabriker 

Vår Unified Manufacturing är en helhetsmodell för framtidens digitala fabriker, som möjliggör den omställning som krävs för att uppnå Industry 5.0-kraven. Det enar och samordnar tillverkningsindustrins alla delar – människor, processer, maskiner och teknik, för att skapa nya intäktsströmmar, erbjuda innovativa tjänster och utveckla hållbara produkter i en cirkulär ekonomi. 

Med Unified Manufacturing får företag konkret hjälp med att förverkliga sin strategiska vision och affärsmål, samt öka samspelet mellan den enskilde medarbetaren och hela verksamheten. Det hjälper även till att integrera den senaste tekniken i verksamheten, för att optimera driften

Svensk industris framtid är ljus. Med teknikens hjälp kan tillverkningsföretag nyttja digitaliseringen för att förbättra verksamheten med hänsyn till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Alla verksamheter har sina unika utmaningar och behov. Det bästa sättet att få ut så mycket som möjligt av den nödvändiga omställningen till Industry 5.0 är att ta hjälp av en erfaren partner, som kan bidra med det helhetsgrepp som behövs för att säkra en framgångsrik omvandling och en verksamhet som bibehåller konkurrenskraft framåt. 

Vill du läsa mer om hur vi på CGI jobbar med framtidens digitala fabriker?