NetSuite är en ERP-plattform som passar företag inom mid size- och enterprise-segmentet. NetSuite är världens första affärssystem i molnet med över 40 000 kunder och började redan 1998 med ”ERP over the internet”.

Den största kundgruppen är snabbt växande bolag som behöver ett system med stor bredd, bra funktionalitet och som går att konfigurera för att möta deras framtida behov och snabba tillväxttakt.

Bland kända kunder finns Spotify, Qlik, Snapchat, American Express Travel och DocuSign.

Med NetSuite kan vi erbjuda er ett CRM-system som är direkt kopplat till ert ERP-system och E-commerce. Funktionerna som NetSuite erbjuder är CRM, Order Management, Marketing Automation, Procurement, Finance, Inventory Management, WMS Warehouse Management, Production, Demand Planning och mycket mer.

Vi inom CGI:s NetSuite-praktik har mer än 10 års erfarenhet av NetSuite-implementationer och erbjuder lokala resurser i hela Sverige. Netsuite arbetar med flera olika vertikaler varav Wholesale Distribution, Retail, Software och Services är störst.

Lokaliseringar

CGI kan som SDN-partner till Oracle (Software Development Network) erbjuda en mängd olika lokaliseringar till NetSuite-lösningar inom främst ekonomidelarna som gör att ett svenskt företag får det systemstöd som krävs av marknaden. Här nedan finns ett axplock av de lokaliseringar som CGI erbjuder inom NetSuite.

Swedish Outgoing Bank Payments (OBP)

OBP erbjuder heltäckande funktionalitet för leverantörsbetalningar i olika format (Bankgiro för svenska betalningar, Bankgiro Utland för utländska och SEPA för betalningar inom EU). Fullt stöd för inläsning av avstämningsfiler gör att betalningar utförs och bokförs på rätt dag och kreditfakturor appliceras automatiskt. Dessutom följer attestfunktioner och anpassningsbara arbetsflöden.

Swedish Incoming Bank Payments (IBP)

IBP erbjuder automatisk matchning och betalmarkering av kundfakturor genom inläsning av bankfiler med inkommande betalningar i olika format (BGMAX, C&I Online, PayEx och så vidare). En enkel konfigurering möjliggör automatisk kontering av öresdifferenser, utökat stöd för andra filformat, matchning av klumpsummor mot flera fakturor, matchning mot offerter istället för kundfakturor, och så vidare.

Swedish OCR-referens

OCR lägger till funktionalitet för skapande av svenskt OCR-referensnummer på dina kundfakturor vilket tillsammans med lokaliseringen ”Swedish Incoming Bank Payments” ökar matchningsgraden till nära 100 procent.

Swedish SIE Import/Export

SIE-formatet är en öppen standard framtagen för att enkelt kunna utbyta redovisningsdata och för att importera och exportera bokföringsdata. Denna lokalisering stödjer olika varianter av SIE-formatet och erbjuder möjlighet att skapa SIE-filer för olika tidsperioder.

Swedish Ekonomiroll

Detta paket skapar en ekonomiroll i NetSuite med skräddarsydda menyer och rapporter (till exempel svensk balans- och resultaträkning) för de allra vanligaste funktioner som en ekonom utför i sitt dagliga arbete med ekonomisystemet. En svensk ekonomihandbok finns också tillgänglig.

Attestflöde för leverantörsfakturor

AfL erbjuder fullständigt stöd för attestering av leverantörsfakturor. Genom en flexibel konfigurering kan attestering gå genom flera led och vara baserad på beloppsgränser.

Customer/Vendor eInvoice

Erbjuder funktionalitet för att integrera med en extern eInvoice-leverantör för inkommande eller utgående eFakturor. Innehåller också en flexibel godkännandeprocess för kundfakturor.

Restlet endpoints

Vi har också utvecklat ett antal restlet endpoints för att förenkla integrationen med externa system som behöver utläsa eller skapa data i NetSuite. Dessa restlets tillsammans med andra tekniska lösningar återanvänder vi i våra kundprojekt vilket effektiviserar och säkrar att vi kan leverera den bästa lösningen med väldigt lite utvecklingstid.

 

SuiteApps

På CGI erbjuder vi specialutvecklade lösningar för att ta ett redan fantastiskt system till nästa nivå. Med hjälp av våra SuiteApps för NetSuite lyfter du användarupplevelsen till nya nivåer och tack vare lokaliseringar för den nordiska marknaden uppfyller NetSuite de systemkrav som krävs för att hantera lokala regelverk.

  • Alterview Charts - en grafisk överblick av dina utvalda nyckeltal direkt på din startsida.

  • Alterview Kanban for NetSuite - visualisera dina affärsprocesser på ett unikt sätt.

  • Alterview Report 360 - skapa avancerade PDF-dokument från valfri NetSuite-tabell.

Kontakta mig

Erik Segerstolpe, Head of Sales NetSuite Services

Mobil: +46 76 105 44 37 eller mail erik.segerstolpe@cgi.com.