Oavsett om du har för hög lagerfyllnadsgrad, stort bundet kapital eller fel omsättningshastighet kan du snabbt få effekt på företagets resultat genom att optimera ditt lager. Men hur vet du när det är dags? I den här artikeln berättar vi om fem generella tecken som du bör reagera på.

Lageroptimering – en lönsam affär

Det finns ofta stora pengar att spara kopplat till lagret, men trots vetskapen om att varje sparad krona har en direkt inverkan på företagets resultat är det inte alla som har fått upp ögonen för de möjligheter som lageroptimering innebär. Vad är lageroptimering? I stora drag handlar lageroptimering om att minska lagerstorleken samtidigt som du ökar tillgängligheten och kundnöjdheten. Detta genom att analysera och optimera allt från inköpsrutiner till sortiment och leverantörer. Målet är att förstå hela flödet, från orderläggning till att varorna levereras till kund, för att hitta det bästa upplägget för sin lagerhantering.

Det finns alltid utrymme för förbättringar och bara för att du har gjort en ordentlig genomlysning för fem år sedan betyder det inte betyda att du är klar. Minst en gång om året behöver du gå igenom lagerflödet för att säkerställa att du har ett lager som fungerar optimalt.

Läs även

3D-utskrift -en hype eller revolution? →

Här listar vi fem generella tecken på att du kan behöva se över din lagerhantering.

1. Fel omsättningshastighet

Hur hög lageromsättningshastigheten bör vara är kopplat till vilken bransch företaget verkar i och vilken typ av produkter det hanterar. Men om du märker att företaget inte omsätter lagret mer än några få gånger per år är risken stor att verksamheten binder för mycket kapital. Detta kan leda till brist på vissa varor och inkurans på andra. En vanlig orsak till låg omsättningshastighet är att inköpen inte har anpassats till produkternas omsättning.

Ett lager med en gång i mitten

Effektivisera din försörjningskedja med rätt affärssystem
Läs mer om vårt erbjudande här 

2. Hög andel inkuranta varor

Om du inte har ordning och reda på ditt lager finns det en risk att varor blir inkuranta. Orsaken kan vara att du inte har ett bra lagersystem, att du inte jobbar enligt first in first out-principen eller att det har köpts in för mycket. Ett klassiskt misstag som många gör är att de köper in stora kvantiteter för att få ett bra pris, men glömmer bort att det är dyrt att ha stora kvantiteter av inkuranta varor. I slutändan kan det leda till att varor behöver kasseras eller reas ut och att lagervärdet får skrivas ner. Inventering är ett bra verktyg för att bringa ordning men om du inte har ett system som hjälper dig kan det leda till att du drar fel slutsatser när inte saldot stämmer överens.

3. Låg leveransprecision

Sker leveranserna till och från lagret vid den tidpunkt som överenskommits? Genom att säkra att varorna levereras vid rätt tillfälle säkrar du också att varorna inte är i lager längre än nödvändigt. Hög leveransprecision innebär också att du kan hålla ett lägre buffertlager. Titta på hur företagets kunder har agerat historiskt och anpassa lagret efter det. Utifrån vad företaget har lovat kund ska du sätta ett buffertlager för att inte rubba leveransprecisionen. Att hålla 100 procent i leveransprecision är kostsamt, men vid 96–98 procent håller du i princip alla kunder nöjda samtidigt som du får ett bra flöde och en tillförlitlig kundbas.

4. Högt bundet kapital

Förr var det viktigt att ha ett stort lager men idag är det inte lika viktigt då många produkter har mycket kortare livscykel. På en snabb och flexibel marknad är det särskilt viktigt att inte ha för stora värden bundna i lager. Om någonting skulle hända på marknaden vill ditt företag inte behöva sälja ut sina produkter i panik för att det behöver kassaflöde. För att komma till botten med problemet med ett för högt bundet kapital behöver du göra en analys av sortimentet. Behöver du till exempel lagerhålla dyra produkter som efterfrågas sällan, eller kan du istället jobba med dina leverantörer för att hitta kortare vägar? En möjlig lösning är dropshipping – det vill säga direktleverans från leverantör till kund.

5. Oordning på lagret

Det går inte att understryka nog hur viktigt det är med ordning och reda på ett lager – och det finns en tydlig koppling till bundet kapital. Oordning kan leda till att du och dina kollegor lägger onödigt mycket tid på att leta efter saker, till sämre arbetsmiljö och till att produkter som företaget hade kunnat sälja blir inkuranta helt enkelt för att ingen hittar dem. Ett sätt att få ordning är att följa den japanska 5S-metoden: sortera, systematisera, städa, standardisera och sköt om. För att du lätt ska kunna flytta runt varor och vara flexibel bör lagerfyllnadsgraden inte vara högre än 85 procent.

Ingen verksamhet är den andra lik och för att hitta en måste du utgå från vilken typ av lager du har och hur det används. Men om du märker ett eller flera av dessa symptom är sannolikheten stor att du behöver lageroptimering.