Digitala ledare är inriktade på att hitta den bästa vägen till modernisering och är villiga att göra den nödvändiga investeringen. Målet är att införa effektiviserade processer och nya teknologier som gör det möjligt för organisationen att reagera agilt på marknaden och snabbt leverera resultat.

När det gäller framväxande teknologier så utforskar digitala ledare fördelarna med avancerad dataanalys och artificiell intelligens för att skapa mer kundcentrerade insikter och automation som robotteknik för att driva effektivitet och produktivitet. De satsar också på tekniker för molnet tillsammans med agila utvecklingsmetoder för att påskynda leveranserna.

För att hålla sig i takt med ökande cyberrisker och lagkrav, arbetar de med modernare och robusta lösningar för säkerhet och regelefterlevnad. CGI samarbetar med dessa digitala ledare för att tillhandahålla innovativa och beprövade lösningar inom vart och ett av dessa kritiska framväxande teknikområdena. Utforska våra erbjudanden och kontakta oss för att få veta mer.

Artificiell intelligens (AI)

Gång på gång ser vi exempel på hur AI överträffar mänsklig kapacitet när det gäller att ta snabba och korrekta beslut. Läs mer

Big data och molnet

Big data är all information som omger oss. All information om dig, dina saker, interaktioner, transaktioner och din omgivning. Läs mer

Blockchain

Ordet blockchain – en kedja av block – är ett ord som förekommer allt oftare, i många olika sammanhang. Läs mer

Business Intelligence (BI) och Datalagring

För att data ska kunna bli information som verkligen skapar värde måste den förstås och användas. Läs mer

Cybersecurity

Företag och myndigheter anpassar sig inom Cybersecurity för att kunna fungera bättre i en allt mer digital värld. Skydda din verksamhet och arbeta säkert. Läs mer

Den digitala arbetsplatsen

När vi säger “digital arbetsplats” menar vi mer än bara Intranät och samarbetsstöd. Läs mer

Den digitala konsumenten

Användarupplevelsen är en av de centrala delarna för att lyckas i den digitala transformationen. Det handlar om att optimera upplevelsen. Läs mer

Internet of Things (IoT)

IoT öppnar upp en ny slags revolution. Vi hjälper företag att agera efter dessa möjligheter. Läs mer

Robotic Process Automation (RPA)

RPA gör det möjligt att börja, eller förbättra, digitaliseringsresan för din verksamhet. Läs mer

Smarta städer

Digitaliseringen och möjligheten att alltid vara uppkopplad har lagt grunden för nya lösningar och tjänster som underlättar livet för medborgarna. Läs mer

Virtual & Augmented Reality

Föreställ dig att du kan vandra runt på din data-handelsplats. Eller se produktionslinjernas nummer bara genom att scanna en fysisk växt med dina ögon. Läs mer