Resan mot den smarta staden kommer att gå via tre stationer, oavsett om det rör sig om förvaltningsnivå, stadsnivå eller nationell nivå: 

  1. Inledningsvis bör man digitalisera det man redan kan, bland annat konkret infrastruktur eller bibliotek. Det ger fler tillgång till kulturella intressen och för med sig många positiva aspekter.

  2. Nästa steg på resan är att man på högsta nivå börjar betrakta staden som en enda stad och satsar på att koppla ihop det digitala till en helhet. Det kan man inte göra om man inte först bestämmer sig för en tydlig strategi för den smarta staden och arbetar utifrån den.

  3. Det tredje steget på resan är att föra en kontinuerlig dialog med medborgarna och skapa ett engagemang hos användarna. Det finns mycket att hämta hos invånarna när det gäller utvecklingen av den smarta staden och hur den bäst kan exekveras.

CGI ligger långt fram i denna utveckling och deltar aktivt i debatten kring hur städernas tjänsteutbud kan anpassas till medborgarnas behov och önskemål. Vi har även tekniska lösningar i drift runt om i Sverige. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan göra städer smartare.

CGI:s innovation ”Hidden City” används vid Kirunas stadsomvandling

Kiruna kommun och CGI tar ett gemensamt första steg i att testa och använda en innovativ plattform som digitalt kartlägger, dokumenterar och interagerar med underjordisk infrastruktur. Den förändrar samtidigt också hur man installerar och underhåller den dolda infrastrukturen.

Läs mer

City of Edinburgh Council tecknar outsourcingavtal med CGI Stockholm

City of Edinburgh Council har valt CGI som outsourcingleverantör för att långsiktigt tillhandahålla IT-tjänster som möjliggör införandet av integrerade digitala tjänster. Kontraktet, som värderas till 186 miljoner pund, kommer att underlätta förflyttningen av City of Edinburgh's digitala kanalstrategi.

Läs mer