Primary tabs

En storstad upplyst i nattmörker där en person ses stående med ryggen mot oss och ett ljusfenomen som symboliserar ett höghastighetståg passerar genom fotot

Resan mot den smarta staden kommer att gå via tre stationer, oavsett om det rör sig om förvaltningsnivå, stadsnivå eller nationell nivå: 

Inledningsvis bör man digitalisera det man redan kan, bland annat konkret infrastruktur eller bibliotek. Det ger fler tillgång till kulturella intressen och för med sig många positiva aspekter.

Nästa steg på resan är att man på högsta nivå börjar betrakta staden som en enda stad och satsar på att koppla ihop det digitala till en helhet. Det kan man inte göra om man inte först bestämmer sig för en tydlig strategi för den smarta staden och arbetar utifrån den.

Det tredje steget på resan är att föra en kontinuerlig dialog med medborgarna och skapa ett engagemang hos användarna. Det finns mycket att hämta hos invånarna när det gäller utvecklingen av den smarta staden och hur den bäst kan exekveras.

CGI ligger långt fram i denna utveckling och deltar aktivt i debatten kring hur städernas tjänsteutbud kan anpassas till medborgarnas behov och önskemål. Vi har även tekniska lösningar i drift runt om i Sverige. Kontakta gärna oss för en diskussion om hur vi kan göra städer smartare.