Stockholm, 2 November 2015

City of Edinburgh Council har valt CGI som outsourcingleverantör för att långsiktigt tillhandahålla IT-tjänster som möjliggör införandet av integrerade digitala tjänster.

Kontraktet, som värderas till 186 miljoner pund, kommer att underlätta förflyttningen av City of Edinburgh's digitala kanalstrategi samtidigt som en kostnadsbesparing på cirka 45 miljoner pund förväntas uppnås över en sjuårsperiod.

De förväntade besparingarna kan skapa cirka 200 nya arbetstillfällen och praktikplatser. Utöver de 7 år som avtalet är tecknat för finns en option om förlängning på initialt fem år.

Läs den officiella pressreleasen i sin helhet.