Resource center

Byggnadsrenoveringar kan många gånger bli kostsamma och tidkrävande arbeten. Bakom väggarna döljer sig olika former av installationer, reglar och ledningar som inte varit synliga för blotta ögat, tills nu. BIM4EEB är ett EU-projekt med flertalet samarbetspartners, där RISE och CGI...

CGI pratar med Volker Römmeler, chef för Smart: Region och digital transformation på Volkswagen. Användandet av digitala tjänster i bilar och andra fordon ökar stadigt och täcker idag allt från ruttplanering, transport till betalning. I den här artikeln, hämtad från...

CGI har fått mycket uppmärksamhet för sin innovativa användning av HoloLens, de smarta glasögon med inbyggd förstärkt verklighet, augmented reality, som Microsoft utvecklat. CGI använde HoloLens för att underlätta flytten av Kiruna genom att visualisera var vatten- och avloppsledningar var...

Energiföretag investerar mångmiljardbelopp för att bygga och underhålla de nät och rörledningar som behövs för att försörja världen med energi. Att denna samhällskritiska infrastruktur hålls skyddad är av yttersta vikt, men oftast används fortfarande helikoptrar eller arbetare till fots för...

Hidden City fortsätter väcka uppmärksamhet När Robert Ylitalo, ansvarig för affärsutvecklingen i norra Sverige på CGI, fick se en demonstration av Microsofts AR-headset HoloLens växte en idé fram. I hemstaden Kiruna pågick sedan många år förberedelserna inför ett av landets...

Inför ett event kring Smarta städer passar jag på att ta ett samtal med Dr Gohar Sargsyan som vanligtvis arbetar från CGI i Nederländerna. Hon har bland annat lång erfarenhet från att arbeta med digital transformation för statliga organisationer och...

En stor utmaning vad gäller att på allvar bygga smarta städer är avsaknaden av ett helhetsperspektiv på myndighetsnivå. För att komma vidare i det digitala arbetet är det nödvändigt att anamma ett holistiskt angreppssätt och se staden som en enhet...