Energiföretag investerar mångmiljardbelopp för att bygga och underhålla de nät och rörledningar som behövs för att försörja världen med energi. Att denna samhällskritiska infrastruktur hålls skyddad är av yttersta vikt, men oftast används fortfarande helikoptrar eller arbetare till fots för att övervaka ledningarna, ett arbete som är omständligt, ineffektivt och dyrt. Dessutom sker ibland ödesdigra misstag på grund av den mänskliga faktorn. 

Genom den ökade tillgången till satellitbilder för att undersöka jorden, som går under samlingsbegreppet EO, Earth Observation, kan man idag enkelt observera hela nätverket av ledningar ur ett fågelperspektiv. Med CGI:s lösning, CGI SatSight, kan bilderna kompletteras med avancerade analyser för att upptäcka nya sårbarheter och automatiskt meddela berörda i realtid.

Automatisk och intelligent

CGI SatSight analyserar satellitbilder genom att kombinera öppna och tillgängliga data från europeiska rymdorganisationens Sentinel-satellit med CGI:s egenutvecklade algoritmer. SatSights avancerade analyser söker automatiskt efter naturliga och konstruerade förändringar, som exempelvis översvämningar och vegetationstillväxt, eller bygg- och grävprojekt som kan skada nedgrävda rör.

Medan traditionell övervakning vanligtvis äger rum en gång i månaden, analyserar CGI SatSight bilderna så fort de blir tillgängliga, vilket oftast sker var tredje dag.

Främja utvecklingen

The Best of CGI presenterade ursprungligen CGI SatSight i augusti 2018, då programmet kallades EOMS, eller Earth Observation Monitoring Services. Då var översvämningsdetektering dess enda algoritm.

Den Pragbaserade utvecklingsgruppen har sedan dess fått finansiering med cirka 300 000 euro från europeiska rymdorganisationen för att fullfölja utvecklingen av plattformen. Ytterligare finansiering från CGI:s interna ICE-program har gjort det möjligt att utveckla fler algoritmer och att använda kommersiella satelliter för att få tillgång till bilder med högre upplösning.

Partnerskap med experter på jordobservationer vid Technical University of Ostrava, spelar också en nyckelroll i utvecklingen av ytterligare användningsområden för CGI SatSight.