Inför ett event kring Smarta städer passar jag på att ta ett samtal med Dr Gohar Sargsyan som vanligtvis arbetar från CGI i Nederländerna. Hon har bland annat lång erfarenhet från att arbeta med digital transformation för statliga organisationer och har varit med om att utveckla till exempel tjänster som samlar in geodata och kombinerar det med andra källor för att hjälpa till med gränsövervakningen.

Bild över Quadruple Helix Innovation

Hon har även spelat en nyckelroll i initiativ som Safer Cities och Creating Safer Societies vilket har förbättrat säkerheten och tryggheten i olika samhällen i flera länder, bland annat Nederländerna. Nu kommer Dr Sargsyan att prata om Open Innovation 2.0 och begreppet quadruple helix, som hon anser är en absolut förutsättning för fortsatt utveckling av smarta städer och samhällen.

”Sedan 2013 har vi arbetat med Open Innovation 2.0 som ett sätt att fånga upp innovationskraften i våra samhällen. Det visar sig om och om igen att framgången för utvecklingsprojekt handlar om att engagera och involvera de fyra olika intressentgrupperna näringsliv, akademi, offentlig sektor med den politiska styrningen, samt medborgare”, säger Dr. Sargsyan.

Projekt som syftar till att underlätta för medborgarna och att skapa bättre, säkrare och starkare samhällen kräver delaktighet från alla dessa fyra grupper för att fungera: det måste vara kommersiellt möjligt, bygga på öppna principer och evidens, vara etiskt, praktiskt och – självklart – något medborgarna verkligen efterfrågar eller kommer att använda när det genomförs.

Kommersiell utveckling byggde en gång i tiden på hemlighetsmakeri och att ta fram och marknadsföra sina egna plattformar och lösningar. Men världen har snabbt gått mot en allt större öppenhet och mycket av den teknik och de moderna innovationer vi ser idag har sina rötter i, eller har utvecklats av, öppna samarbetsforum där man drar nytta av varandras utveckling och framsteg, samtidigt som man själv delar med sig.

”Vi pratar idag om begreppet Digital Future Cities när vi tittar på hur ny teknik och innovationer kommer att innebära stora fördelar för medborgarna i framtiden. Men denna utveckling går mycket snabbare och blir säkrare när vi driver den tillsammans”, säger Dr Sargsyan.