Kiruna, 5 April 2017

Nu tar Kiruna kommun och CGI gemensamt första steget i att testa och använda en innovativ plattform som digitalt kartlägger, dokumenterar och interagerar med underjordisk infrastruktur. Den förändrar samtidigt också hur man installerar och underhåller den dolda infrastrukturen. Idén att använda Microsoft HoloLens och ”mixad verklighet” (mixed reality), föddes ur Kiruna stadsomvandling.

Table
Representanter från Kiruna kommun och CGI testar HoloLens och den innovativa teknik som ska bidra till Kiruna stadsomvandling      Representanter från Kiruna kommun och CGI testar HoloLens och den innovativa teknik som ska bidra till Kiruna stadsomvandling      Representanter från Kiruna kommun och CGI testar HoloLens och den innovativa teknik som ska bidra till Kiruna stadsomvandling   

Vid installation eller reparation av underjordisk infrastruktur, som allmännyttiga rör eller kablar, arbetar kommuner och myndigheter ofta i blindo. Kartor kan vara felaktiga eller föråldrade om de alls finns. Utöver störningar för medborgarna som avbrott och förseningar, skapar det stor ineffektivitet både avseende tid och kostnader. CGI utvecklar nu ”Hidden City” som med hjälp av Microsofts HoloLens ”mixade verklighet”, geografiska informationssystem och uppgifter från Kiruna ger en exakt underjordisk bild t.ex. innan man startar reparation av dold infrastruktur.

Kiruna kommun har fått finansiering av Vinnova i projektet Innovationsplattform Kiruna för att ta fram smarta och hållbara lösningar som ska fånga de behov som stadsomvandlingen identifierar. I samverkan mellan kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare ska detta leda till nya affärsmöjligheter.

"Det är viktigt att fånga de erfarenheter och innovationer som uppstår ur Kiruna stadsomvandling och omvandla dem till affärer. Det breddar vårt näringsliv. Att CGI tar steget att använda stadsomvandlingen som grund för innovation är positivt för Kiruna kommun", säger Kristina Zakrisson, kommunalråd.

Tekniken att addera bilder till verkligheten genom Microsoft HoloLens gör det möjligt att visualisera till exempel vatten- eller fjärrvärmeledningar som ligger under marken. Hologramtekniken lägger till realistiska visualiseringar på den ”verkliga” bild som ögat ser, och i kombination med noggrann positionering kan det utvecklas till ett bra hjälpmedel. Läckor i ledningar blir lättare att lokalisera och det går att gräva med större precision än tidigare.

"Vi är glada över att vara med och förenkla Kirunas omvandling. Med ny teknik uppstår många outforskade möjligheter, men jag hade inte kommit på den här idén till innovation utan den lokala närheten till kommunen. Det finns mycket att vinna på att hantera den underjordiska infrastrukturen med större precision och proaktivitet", säger Robert Ylitalo, chef för affärsutveckling på CGI i norra Sverige.

"När vi använder Kirunas stadsomvandling som testbädd för innovativa och hållbara lösningar skapar vi inte bara en ny hållbarhetsnäring i Kiruna. Kirunaborna får dessutom en smart och hållbar stad att leva och bo i", säger Mats Nilsson chef hållbarhet och affärsutveckling på Tekniska Verken.

Mer information

Robert Ylitalo, chef för affärsutveckling på CGI i norra Sverige. Telefon: 0980-39 37 08.

Mats Nilsson, chef hållbarhet och affärsutveckling, Tekniska Verken, Kiruna Kommun.
Telefon: 0980-705 30.
 


CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 68 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.

Nya Kiruna ska byggas smart och hållbart i en arktisk miljö. Innovationsplattform Kiruna ska arbeta för att utveckla nya metoder, arbetssätt och beslutsmodeller för att fånga de behov stadsomvandlingsprocessen identifierar. Utgångspunkten är hur kommun, näringsliv, forskningsaktörer och medborgare kan samverka för att ta fram innovativa och hållbara lösningar, tjänster och produkter. Huvudfinansiär är Vinnova. Övriga finansiärer och samarbetsparter är Kiruna kommun, Tekniska Verken i Kiruna, Luleå Tekniska Universitet och RISE.