Ett blockchain flöde åskådliggörs i blått och vitt

Läser man tidningar och tittar på nyheter har man med största sannolikhet hört talas om den digitala valutan Bitcoin och de andra konkurrerande versionerna som tas fram. Men tekniken bakom, som heter blockchain, är så mycket större än ett nytt sätt att se på pengar.

Blockchain skapar spårbarhet och transparens i kombination med avancerad kryptering. Det skapar en grund för säkra transaktioner. Där man idag har många steg och mellanhänder i en affär – till exempel hantering  av varor och tillhörande betalning mellan länder – kan transaktionerna med blockchain skötas av parterna i stort sett på egen hand, utan aktörer som tar ut avgifter för garantier, manuell hantering och tekniska system.

Blockchain säkerställer att deltagare i en uppgörelse, en transaktion, en handling – med hög säkerhet ser vem som äger och vem som har bollen och vem som gör vad med den utan att någon central myndighet eller teknik styr processen. Det handlar, även om det låter som en trött kliché, om en teknik som ändrar förutsättningarna för alla typer av transaktioner och informationsöverföringar mellan parter. 

Energiföretag använder det för att spåra energiproduktion och konsumtion, rättsväsendet tittar på lösningar för att hantera och spåra juridiska dokument, läkemedelsindustrin använder det för att stävja fusk med recept och läkemedel, livsmedelsindustrin använder det till att ursprungsmärka och spåra leveranser.

Hur du kan använda det? Kontakta oss på CGI för en diskussion kring en teknik som förändrar allt.