Hur kan vi hjälpa er?

På CGI har vi stor erfarenhet av hela processen, från att välja ut rätt sensorer till att analysera och presentera data på ett visuellt och förståeligt sätt – så att ni ska kunna ta rätt beslut i er unika verksamhet. Vår rekommendation är att först skapa en uppfattning om vilka nyttor och vinster ni som företag vill uppnå med IoT, för att sedan hjälpa er att realisera dessa vinster.

Vi erbjuder våra kunder en unik kombination av färdigheter inom sensorteknik, algoritmer, avancerad analys, molntjänster, maskininlärning, kundutveckling och virtual reality-teknik.

Med vårt 60-dagars tillvägagångssätt Från hypotes till bevisat resultat kan er affärsidé valideras mot all den data som genereras i era fysiska och digitala miljöer utan att behöva investera någonting i teknik.

Vår metodik

Vi börjar alltid arbetet med en workshopserie, där vi utforskar potentialen med IoT för just er verksamhet. Därefter tar vi fram ett business case att använda som beslutsstöd för att kartlägga om och hur ni bör gå vidare med projektet.

Nästa steg är att utföra en pilot, där vi installerar sensorer och påbörjar insamlingen av information. Detta är en iterativ process där vi testar och optimerar insamlingen och analyserna för att uppnå bästa möjliga resultat.

Med ett lyckat pilotprojekt som grund tar vi fram angreppssätt och implementationsplan för fortsatt utrullning av IoT-lösningen, med våra konsulter närvarande från start till mål.

Internet of Things plattform

På CGI har vi utvecklat en flexibel IoT-plattform som kan användas på ett smidigt och snabbt sätt för att upprätta ett pilotprojekt och/eller en fullskalig implementation.

Plattformen blir landningspunkten för insamlade data, oavsett sensorer, och har inbyggd funktionalitet för att visualisera data på ett överskådligt sätt. Plattformen är tillgänglig via webb, mobilapplikation och genom egna system – självklart är ni alltid ägare till datan som samlas in.

Använder ni er redan av IoT och vill ta det till nästa nivå? Då hjälper vi er hitta nya sätt att tjäna pengar på insamlade data genom data aggregation, machine learning och artificiell intelligens. Vi har även tekniker för att göra exakta förutsägelser om framtida affärsscenarier och markera möjligheter för nya marknader, produkter och tjänster, vilket minskar risken och investeringsbehovet.

Nyttan av IoT

IoT har potentialen att radikalt förändra hur vi interagerar med världen. Dagligen lanseras mängder av nya tekniker, sensorer och sätt att koppla upp fysiska produkter. Statistik visar att det finns runt nio miljarder uppkopplade produkter, och enligt Gartner beräknas denna siffra stiga till 20 miljarder år 2020. Genom att digitalisera och koppla upp den fysiska världen kan vi skapa fler insikter, affärsvärde och helt nya affärsmodeller som tidigare inte var möjliga.

IoT-plattformar möjliggör för organisationer att enkelt kunna monitorera, optimera och automatisera på helt nya sätt. Många företag och organisationer frågar sig nu hur IoT kan skapa mervärde i deras specifika verksamhet. Att det finns en oerhörd potential med IoT råder det få tvivel om, men för att konkretisera vad teknologin verkligen kan bidra med har vi listat tre betydande nyttor:

Effektivitet

IoT möjliggör en snabb, tillförlitlig beslutsprocess med informationsinsamling och analys i realtid. Som ett sjätte sinne som sparar tid och kraft - och ser till att ni lägger fokus på rätt saker.

Hållbarhet

IoT öppnar upp för förbättringar kring tillverkning, användning och återvinning. Smarta, uppkopplade företag kan bidra till minskad energiförbrukning och smarta transporter minskar utsläpp.

Försprång

Genom mätning av användningsmönster kan företag utläsa kunders efterfrågan, uppfatta trender och anpassa prismodeller - något som skapar engagemang och en överlägsen kundupplevelse.

Industrial Internet of Things (IIOT)

Vi ser en framtid där samarbetet mellan människor, data och intelligenta maskiner kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för industrier runt om i hela världen. Vi är experter på att få detta samarbete att fungera vilket kommer att ha en betydande påverkan för produktivitet, effektivitet och den operativa verksamheten hos er.

Läs mer

IoT skapar effektiva lösningar för din detaljhandel

Optimera distributionskedjan, individanpassa köpupplevelser och kontrollera Cold Chain med IoT.

Läs mer