Industriutmaningar och lösningar

Genom att nyttja den enorma mängd kunskap som tekniken möjliggör på rätt sätt hjälper vi industrier att få kontroll över verksamheten vilket leder till smartare och tillförlitligare beslut. Med hjälp av våra erfarenheter och kompetenser har vi listat våra kunders vanliga branschutmaningar utifrån tre kategorier samt hur vi har lyckats hantera dessa utmaningar.

Effektivitet

Med ökade krav på att producera större volymer och samtidigt använda färre personer och material måste industrier hitta vägar att öka produktiviteten snabbare.

Vi hjälper till att digitalisera existerande verksamhet och göra den spår- och styrbar, vilket ger transparens mellan verksamhetens olika delar och ger alla inblandade en direktbild över flöden och processer. Som exempel har vi implementerat system som bygger på GPS-positionering av truckar och ett virtuellt flöde där de olika fysiska lasterna får en digital tvilling. Genom att visualisera de digitala tvillingarnas position kan truckförarna utläsa lasternas exakta positioner och optimera både den faktiska körningen och den praktiska logistiken.

Underhåll

Rutinmässiga inspektioner och komponentutbyten gör att industrin ofta måste gissa sig fram till lämpligt maskin- och systemunderhåll. Vilket kan leda till ökade driftsavbrott, förlorade intäkter, minskad produktivitet och högrisksituationer.

Med hjälp av avancerad dataanalys möjliggör vi för industrier att identifiera risker för potentiella fel i god tid. När indikation till risk uppstår sänder vår lösning automatiskt en varningssignal till relevant person, och ger därmed möjlighet att lösa problemet innan det har uppstått. Med detta minskar inte bara risken för konsekvenskraftiga katastrofer utan det förlänger även livslängden på operativsystem och utrustning avsevärt.

Energibesparing

De flesta industrier i Sverige konsumerar betydligt mer resurser än vad som egentligen behövs. Problemet är ofta en omedvetenhet om konsumtion för lokaler, maskiner, utrustning och tjänster vilket medför liten möjlighet att undersöka eller ändra beteenden för att spara energi och pengar.

Vi arbetar med de ledande fastighetsutvecklarna och installerar smarta mätare som beräknar konsumtionen. Beräkningen kan göras för varje individuell resurs eller den totala resursåtgången för att sedan visualiseras i vår IoT-plattform. Detta leder till att ni som industri på ett enkelt och hållbart sätt kan utläsa både mänskliga och maskinnära beteenden och minska energikostnader och växthusutsläpp.

 

Hur kan vi på CGI hjälpa er?

Vi ser en framtid där samarbetet mellan människor, data och intelligenta maskiner kommer att vara en avgörande framgångsfaktor för industrier runt om i hela världen. Vi är experter på att få detta samarbete att fungera vilket kommer att ha en betydande påverkan för produktivitet, effektivitet och den operativa verksamheten hos er.

Det råder inget tvivel om att IoT redan är och kommer att fortsätta vara den största drivkraften bakom Industry 4.0. Med Industrial Internet of Things (IIoT) har ni möjlighet att:

  • Skapa effektivitetsvinster

  • Underlätta underhåll

  • Spara energi

…vilket bidrar till både ekonomisk tillväxt och ökad konkurrenskraft.