Vad är The Data advantage?

När din organisation använder data för att skapa nya samarbeten, bryter ner dataöar för att se helheten av din verksamhet, när du kan förutse hur dina kunder och hur marknaden kommer att agera, när alla kan se hur deras beslut stöttar verksamhetens mål, när du höjer kvalitet och effektivitet i dina processer, när data skapar nya affärsmodeller, när data blir en naturlig och strategisk tillgång i hela din organisation. Ja, då har du The Data advantage!

Läs mer

Vårt erbjudande

AI & Avancerad analys

Gång på gång ser vi nu exempel på hur artificiell intelligens överträffar mänsklig kapacitet när det gäller att ta snabba och korrekta beslut i stora datamängder i flera dimensioner där vi människor går vilse. Denna fantastiska superkraft kan ge helt nya värden till er verksamhet. Läs mer

Business Intelligence

Vi hjälper våra kunder att utvinna insikter ur sina ständigt ökande datamängder, detta för att nå förbättrad lönsamhet och konkurrensmässighet på marknaden. Vårt mål är att våra kunder ska kunna fatta faktabaserade beslut med ett beslutsstöd i världsklass som är kopplade till verksamhetsmålen. Läs mer

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) är tekniken som sammankopplar människor, platser och produkter – och som är på god väg att fundamentalt revolutionera industrier världen över. När den fysiska och digitala världen länkas samman till ett, finns möjlighet till helt nya affärsmodeller som tidigare bara gick att fantisera om. Läs mer

 

Utvalda artiklar

När kundservice anställer en chatbot

När detaljhandeln flyttar ut på nätet blir kundservice en allt viktigare länk mellan företaget och kunderna. Ny teknik hjälper till att svara på kundernas förväntningar på nätet, men vem bemannar bäst kundservice – människa eller maskin? Läs mer

Tre konkreta användningsområden för maskinlärning

Många företag har numera, genom mer eller mindre aktiv datainsamling, stora mängder data tillgängliga. Allt fler har insett att data ger möjligheter att skapa värde, vilket har gjort data science till lite av ett buzzword. Läs mer

Self Service Business Intelligence 2.0

När kunskapen om data ökar och verksamhetskraven stiger så behövs en ny syn på vad Self-Service Business Intelligence & Analytics måste vara och hur samverkan i en datadriven organisation sker. Läs del 1 och del 2