För att bli en datadriven organisation rakt igenom måste du börja tänka på data som en central och strategisk tillgång för hela din organisation och inte bara som någon informationsbärare som kommer från dina IT-system. Ramverket för Data advantage belyser de förmågor och komponenter som krävs för att fullt ut nyttja allt värde som data kan tillföra en organisation.

De tre huvuddelarna i ramverket för Data advantage

1. Få organisationen att förstå data

Gör data till en strategisk tillgång i din organisation, se till att de insikter du får från dina data samverkar med dina affärsmål och KPI:er. Bygg rätt kultur i organisationen så att du kan lita på och fatta beslut baserade på datadrivna insikter. Träna människor i att förstå och vara nyfikna på det verkliga värdet av de insikter som går att få fram och hur de kan användas i olika delar av organisationen. Se till att de insikterna blir tillgängliga för alla medarbetare som behöver dem när de behöver dem.

2. Skapa mätbara insikter som ger resultat

Skapa datadrivna insikter som går att agera på för att fatta underbyggda beslut som kan ge önskat resultat. Säkerställ att resultaten är mätbara för återkommande feedback, vilket möjliggör både mänskligt- och maskin-lärande. Använd en strukturerad process och verifierade metoder för att tillämpa insikterna på rätt ställen i ditt företag och glöm inte att ändra i processen där det behövs så att organisationen ständigt utvecklas.

3. Tillgängliggör data på ett strukturerat sätt

Bygg ett skalbart och stabilt datalager som stöder både traditionell BI, avancerad analys och så klart AI. Skapa enhetlig åtkomst till både interna och externa datakällor så som Internet of Things, molnet, öppen data, ERP, webbtjänster och andra källor. Detta kan uppnås genom t.ex. data virtualisering och en data katalog. Ha en tydlig styrmodell för att hantera din data, inklusive vem som är ansvarig för varje objekt och vem som kan komma åt och göra ändringar i dem.

Bortsett från dessa tre områden krävs det också att man har ett strukturerar innovationsarbete och en process för att hitta rätt datadrivna initiativ som faktiskt skapar rätt värde, och hur man kan skala upp dem på ett effektivt sätt.

Vägen framåt

För att din datadrivna organisation ska kunna bli verklighet måste du börja med att analysera var du står idag. Jämför sedan med ramverket för att se vilka förmågor eller komponenter som fattas. Skapa en plan som både realiserar kortsiktiga vinster men även en längre mer strategisk målbild. Men vänta inte för länge med att påbörja arbetet. Världen förändras snabbt. Börja experimentera, testa, misslyckas och lär dig. Ju förr du agerar desto snabbare kan du skapa värde för dina kunder och medarbetare.

Vi kan hjälpa dig med allt inom Data advantage ramverket som kan skapa värde här och nu för din organisation, som att identifiera användningsområden, bygga ett datalager, distribuera ML-modeller, sätta upp en datakatalog, rulla ut en self service BI-lösning, utbilda dina anställda eller hjälpa dig att ta fram en strategi för hur just din organisation kan bli datadriven.

Bild som visar flödet för Data advantage ramverket