Ensamt kan data inte skapa värde, men då den analyseras och utforskas, används för planering och forecasting eller i kombination med analyser är det en källa till möjligheter och lärdomar.

Datalagring har traditionellt sett varit ett kostnadsproblem. Dock har priset på molntjänster minskat med 97 procent under de senaste fem åren. Idag kan man kontrollera en affärshypotes mot all sin data med hjälp av inhyrd kapacitet för ett brottstycke av kostnaden – i hög takt och med säkert resultat. Ju större datamängd, desto mer pålitlig blir analysens resultat.

Med CGI:s 60 dagars-modell Från hypotes till säkrat resultat kan företagets affärsidé valideras mot all data utan att behöva investera någonting i teknik. Vi arbetar med erkända molnpartners som Microsoft Azure, IBM Bluemix, Amazon AWS, Nordcloud, Herman IT och Elisa.

Hand mot blå bakgrund som rör sig framåt en genomskinlig platta fylld av datasymboler