Vi digitaliserar och transformerar våra städer. Vi pratar om smarta städer men jag vill hellre se en vis stad än en smart.

En vis stad skulle baseras på medborgarnas engagemang och förutsättningar, i innovation för medborgarnas skull, inte teknikleverantörernas. En vis stad skulle vara hållbar och öppen för alla och stödja affärsinitiativ och aktiviteter. Genom att göra så kan vi skapa nya värdekedjor och attraktiva levnadsvillkor och affärsverksamheter.

Vart efter digitaliseringen pågår i våra samhällen skapas det, för varje stad, en digital tvilling. En uppkopplad och dold stad som skapas av alla de aktiviteter som händer i den digitala sfären, med appar, uppkopplade maskiner och enheter samt den teknik som ger oss tillgång till alla dessa resurser.

Denna dolda stad kan vi ana, men bara se små fragment av, det som händer. Som att titta in i ett rum genom nyckelhålet. En fysisk stad planeras kring bostäder, skolor, arbetsplatser och transporter och allt är synligt och tillgängligt, men den digitala staden byggs av mindre eller större grupper av medborgare som skapar en sorts digitala förorter eller samhällen.

Att koppla upp silos

En av de framtida utmaningarna är att koppla upp dessa dolda samhällen till varandra så att de kan utbyta information och mellan varandra och skapa nya värden. En annan är att stadsplaneringen i den digitala världen måste vara agil eftersom den digitala staden existerar både i historien, nutiden och framtiden samtidigt.

Historiska data används för att analysera nuläget och samtidigt visa vägen mot en sannolik framtid vilket ger oss stöd i våra beslut inför framtiden. Vart efter dessa öar av information kopplas upp mot varandra går vi från big data till wide data vilket låter oss göra ännu bättre och exakta förutsägelser.

Med risk att förenkla något som är oerhört komplext; när vi använder maskininlärning för att göra förutsägelser kan det vara så att mer av samma typ av data – mer trafikinformation, mer statistik av olika typer – till slut inte ökar kvaliteten på stödet som systemen kan ge eftersom det bara är mer av samma. Vi behöver hämta in data från andra vitt skilda källor och funktioner.

Den digitala stadens siluett

Hur kommer samhället att utvecklas in i framtiden och hur kommer den att interagera med sin digitala tvilling? Är det ens möjligt? Om du hade tillgång till ett kontrollrum med en överblick över en framtida digital stad, vad skulle du kunna se och göra? Vilken typ av data skulle ägas av staden, vilken skulle vara allmän egendom, och hur skulle den användas för arbetet med att utveckla, övervaka och styra stadens funktioner och händelser?

En stadssiluett är något unikt och symboliskt. Den används ofta i marknadsföringen och är en del av stadens personlighet tillsammans med de upplevelser som staden bjuder besökarna och innevånarna på. Kommer den digitala siluetten och upplevelsen även den bli en viktig del i marknadsföringen och hur man attraherar besökare? Och vad i så fall är det som skapar intresset och gör staden attraktiv?

 

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.