Dra nytta av insikterna från 1 764 chefer

I CGI Voice of Our Clients 2023 sammanfattar vi resultaten av djupintervjuer som vi genomfört med 1 764 chefer i alla de branscher och regioner där vi är verksamma. Våra strategiska samtal ger en unik inblick i hur makro- och branschtrender påverkar affärs- och IT-prioriteringar samt investeringsplaner inom organisationer.

För tydlighetens skull baseras rangordningen av makrotrender på de svar som anger en hög grad av påverkan (8+/10) på företaget; branschtrenderna rangordnas efter påverkan och prioriteringarna efter betydelse.

De viktigaste trenderna och prioriteringarna

Makrotrends
 1. Teknisk och digital acceleration
 2. Demografiska förändringar
 3. Klimatförändringar

Läs mer om effekterna av makroekonomiska trenderna

Trender inom industrin
 1. Öka cybersäkerheten
 2. Digitalisering för kunder och medborgare
 3. Driva hållbarhet (nytt!)
Prioriteringar för verksamheten
 1. Förbättra kundupplevelsen
 2. Modernisera IT
 3. Öka cybersäkerheten
IT-prioriteringar
 1. Förbättra kundupplevelsen
 2. Modernisera IT
 3. Digitalisera affärsprocesser

 

Det faktum att holistisk transformation fortfarande är i sin linda i många fall visades av klyftan mellan att utveckla digitala strategier och uppnå resultat.

92 %

har utvecklat en digital strategi

31 %

involvera sitt externa ekosystem

30 %

uppnå förväntade resultat

Smidighet och motståndskraft 

 • 66% uppger att digitaliseringen har en stor inverkan på deras affärsmodell
 • 20% uppger att de har en mycket flexibel affärsmodell för att bättre kunna hantera digitaliseringen
 • 18 % uppger att deras företagsstrategi är mycket mogen, och att de vill öka motståndskraften i sin affärsmodell genom dataanvändning och digitalisering

Strategisk inriktning

 • 44% anser att deras affärs- och IT-verksamhet i hög grad är anpassad för att stödja strategin
 • 39 % anser att deras affärs- och IT-processer i hög grad är integrerade och anpassade till genomförandet av strategin

Initiativ inom teknik och data

 • Artificiell intelligens (AI) ligger i framkant när det gäller innovationsinvesteringar under de kommande tre åren; idag utforskar 57% av organisationerna AI eller genomför proof of concept
 • Cybersäkerhet ses som den branschtrend som har störst inverkan; det mest citerade området är utbildning av anställda
 • Datahantering, styrning och datakvalitet är de viktigaste initiativen för att förbättra datastrategin under de kommande 3 åren

Huvudsakliga utmaningar

 • 80% har problem med IT-rekrytering
 • 55% anger kulturell förändring som det största hindret för att förverkliga affärsprioriteringar
 • 40% säger att äldre system är en stor utmaning för genomförandet av digitala strategier