En terapeut undersöker en kvinna i sitt kontor på en modern klinik.

Förbättra styrningen med Hoshin Kanri

Hoshin Kanri syftar till att förbättra organisationens kommunikation kring dess styrning och på så sätt även förbättra själva styrningen. 

Med Hoshin Kanri möjliggörs visualisering av hela verksamhetsplanen med struktur som gör det enkelt att se en röd tråd från övergripande strategier till konkreta förbättringsaktiviteter på alla nivåer.
 

Skapa förutsättningarna för en lyckad måluppfyllelse 

Struktur för daglig styrning, förbättringsarbete och uppföljning skapar förutsättningarna till bestående förändring och lyckad måluppfyllelse. CGI ger er förutsättningarna för måluppfyllelse av beslutade strategier när hela organisationen strävar mot samma mål. En tydlig struktur för ledning och styrning av verksamheten med fokus på det viktigaste – Patienten.

Effekter av Hoshin Kanri

Enad målbild 

Tydligt enad målbild med gemensam taktiskt plan som hjälper verksamheten att prestera bättre tillsammans.

Bättre förutsättningar 

Förutsättningar för initiativ och ansvarstagande på alla organisatoriska nivåer.

Uppföljning av måluppfyllnad 

Enkel och tydlig struktur för genomförande och uppföljning av måluppfyllnad.

Läkare och sjuksköterska med en patient.

Strategisk ledning och styrning

CGI säkerställer och förbättrar er verksamhet i att uppnå era strategiska, taktiska och operativa mål där hela organisationen strävar mot samma mål. Med Hoshin Kanri erbjuder vi struktur för daglig styrning, förbättringsarbete och uppföljning som skapar förutsättningarna till bestående förändring och lyckad måluppfyllelse.

Införande

CGI erbjuder ett erfaret team med rätt kompetens och erfarenheter från liknande problemställningar och lösningar, baserat på lång erfarenhet av hälsa, vård och omsorg, för att säkerställa ett optimalt införande. Tjänsten inkluderar hela införandet, från förändringsledning till service och support.