Craig är ansvarig för strategiska erbjudanden, digital transformation, framväxande teknik (emerging technologies) och CGI: s globala partnerekosystem. Han har stor erfarenhet av att driva transformationsförändringar i stora internationella organisationer och har haft ett antal ledande befattningar när det gäller att positionera organisationen genom användning av digitalt tänkande och teknikinförande.

Craig har en strategi- och organisationsexamen från Stanford Graduate School of Business och deltog i Kelley School of Business och the Institute of Management Development Business School.