Primary tabs

Craig Wallace

Craig är ansvarig för strategiska erbjudanden, digital transformation, framväxande teknik (emerging technologies) och CGI: s globala partnerekosystem. Han har stor erfarenhet av att driva transformationsförändringar i stora internationella organisationer och har haft ett antal ledande befattningar när det gäller att positionera organisationen genom användning av digitalt tänkande och teknikinförande.

Craig har en strategi- och organisationsexamen från Stanford Graduate School of Business och deltog i Kelley School of Business och the Institute of Management Development Business School. 

From this author

Byt till en insiktsdriven modell för verksamhetsstyrning

14 November 2019 Föreställ dig att du vaknar upp från en djup sömn, och ditt företag fungerar precis som du alltid har drömt om. Det lyssnar på kunderna, är innovativt och det tillverkar och lanserar nya produkter och tjänster på direkten. Det samarbetar också mer, både internt och externt, och svarar snabbt på ...

Bygg in sätt att tänka innovativt

31 Oktober 2019 En vän har ett 3D-labb som han hyr ut främst till pensionärer och studerande. Jag frågade honom nyligen vilken av grupperna som är mest innovativ, och förvånade nog svarade han pensionärerna. Jag och många andra skulle nog ha gissat de studerande. Varför är då pensionärer innovativa i sådan hög ...

Nio sätt att öka innovationsgraden i ditt företag 

30 Oktober 2019 Hur blir man innovativ? När konkurrensen hårdnar både från traditionella konkurrenter, nya uppstickare och även från nytänkande företag i andra, närliggande branscher, blir frågan allt mer relevant. Craig Wallace, ansvarig för digital transformation på CGI, delar med sig av sin kunskap om hur man ...