Craig Wallace

Craig Wallace

Vice President, Strategic Offerings and Partnerships

Teknikutvecklingen gör det möjligt för oss att ändra våra arbetssätt. Över tid har vi sett ett antal olika teknikstadier komma och gå som helt har förändrat hur organisationer bedriver verksamheter eller gör affärer.

Först kom den digitala tidsåldern där internet och molntjänster förändrade företags och verksamheters distributionssätt ut till sina kunder och klienter.  

Sedan kom big data-åldern som gjorde det möjligt för verksamheter att börja dra nytta av de enorma datamängder som uppstår genom digitaliseringen av kanaler och kundupplevelser. Med tillgång till big data kunde man börja bearbeta kunder och medborgare på mikronivå genom att skräddarsy produkter och tjänster för att tillgodose specifika behov.

Nu kommer nästa tidsålder: automatiseringseran. Allt fler processer automatiseras nu, exempelvis beslut som fattas med hjälp av artificiell intelligens, produktion via 3D-utskrifter eller rörelser via robotar och autonoma fordon och så vidare. Det som händer nu är egentligen en strukturomvandling av företagens bakre regioner, det vill säga aktiviteter som involverar produktion och underhåll.

När tekniken nu undanröjer många traditionella hinder för att serva kunder och medborgare, återstår bara två större utmaningar. Den ena är att säkerställa innovationskapaciteten i företaget, alltså att ständigt utveckla sina produkter och tjänster, och den andra är förmågan att vara flexibel, det vill säga att ta en innovation och implementera den över hela företaget i stor skala och i hög takt innan någon konkurrent hinner kopiera den.

Organisationer borde därför börja bygga upp sina verksamheter, inte för att generera stordriftsfördelar som varit strategin de senaste 40 åren, utan för att vara innovativa och förändringsbenägna så att de kan möta efterfrågan på en snabbt föränderlig marknad.

Genom att tillämpa en flexibel organisationsmodell kan man gå från en modell där förändringar sker genom projekt till en modell där förändringar sker kontinuerligt och ingår som en del i organisationens arbetssätt.

Vår forskning visar visserligen att bara cirka fem procent av organisationer globalt har börjat organisera sig på det här sättet (CGI Client Global Insights 2018). Däremot börjar de redan utklassa marknaden: under 2017 genererade de här företagen nästan fyra procent mer i intäkter än femårsgenomsnittet på marknaden.

I min nästa blogg skriver jag om hur man kan tänka nytt och innovativt, hur man kan utvärdera sin digitala mognadsgrad och hur man kan utveckla sin förmåga till flexibilitet när det gäller att få ut innovationer på marknaden.

About this author

Craig Wallace

Craig Wallace

Vice President, Strategic Offerings and Partnerships

Craig är ansvarig för strategiska erbjudanden, digital transformation, framväxande teknik (emerging technologies) och CGI: s globala partnerekosystem. Han har stor erfarenhet av att driva transformationsförändringar i stora internationella organisationer och har haft ett antal ledande befattningar när det gäller att positionera organisationen genom användning av ...