Craig Wallace

Craig Wallace

Vice President, Strategic Offerings and Partnerships

Föreställ dig att du vaknar upp från en djup sömn, och ditt företag fungerar precis som du alltid har drömt om. Det lyssnar på kunderna, är innovativt och det tillverkar och lanserar nya produkter och tjänster på direkten. Det samarbetar också mer, både internt och externt, och svarar snabbt på förändringar. Ditt företag går från klarhet till klarhet: det genererar nya intäkter inom oväntade områden, det upprätthåller goda marginaler och driver tillväxt.

Vad var det egentligen som hände? Troligtvis kom du till en punkt när du insåg att du måste driva ditt företag på ett annat sätt än tidigare. Du insåg att traditionella tillvägagångssätt bara fungerar i den icke-digitala världen, att det krävs en ny strategi för att driva företag i dagens dynamiska, snabbt föränderliga och digitala affärsmiljö.

En agil och insiktsdriven organisation måste kunna mäta mjuka områden 

En av de första principerna du måste ta till dig är att använda insikter från marknaden och från den egna organisationen för att få den stora bilden av hur ditt företag fungerar, så att du kan fatta välgrundade beslut inom alla områden. Det kräver att du mäter rätt saker, i synnerhet inom mjuka områden som innovation, samarbete, kundengagemang, medarbetarnas tankesätt och motivation. Då får du en heltäckande och realistisk förståelse av vad som faktiskt händer i hela företaget och dess omvärld i realtid, och slipper fatta beslut baserade på vad ledningen tror händer. Ditt företag kan sedan agera på de här insikterna och anpassa sin styrning, sitt beslutsfattande och sin övergripande verksamhet till dem. Dessa nya insikter kan leda till nya initiativ som du dessutom snabbt kan avgöra om de är framgångsrika eller inte. Och om inte, kan du ändra eller avsluta dem vid behov. 

Med den här typen av tillvägagångssätt blir styrningen en dynamisk och smidig process, där du kontinuerligt får nya insikter som du kan ha som grund när du fattar nya beslut. 

Strategiarbetet kommer att drivas framåt av automatiseringen. Tekniker som artificiell intelligens och automatiserade processer kommer att ge ledning och medarbetare en mycket djupare förståelse för sitt företags verksamhet när de formulerar sina strategier och fattar sina beslut.

Föreställ dig ett digitalt tvillingföretag för att visualisera nödvändiga förändringar

För att stödja övergången till en insiktsdriven beslutsmodell i ditt företag, kan du föreställa dig hur ett digitalt tvillingföretag skulle se ut. Tänk över var tvillingföretaget är i dag och var du vill att det ska vara i morgon och visualisera därefter processen. Din digitala tvilling blir då din ideala operativa modell som ditt verkliga företag kan arbeta efter. 

Genom att föreställa dig ett digitalt tvillingföretag kan du alltså jämföra ditt företags nuvarande och ideala tillstånd genom att bedöma företagets smidighet, idégenerering, samarbeten och ekosystem. Då får du en realtidsförståelse för ditt företag genom att köra scenarier, bedöma effekter, visa tidsdimensioner och visualisera resultat. Det kommer att ge dig insikter som du kommer att behöva för att driva innovation och förändring.

Nyckeln till att ditt digitala tvillingföretag ska fungera är hur du ser på begreppet kritisk information. Kritisk information måste verkligen vara kritisk i bemärkelsen att den kopplar till verkliga värden och mäter kvalitet. Det är den som utgör grunden för AI, artificiell intelligens, som genererar de kvalitativa insikter som leder till effektiva beslut. 

Sammantaget står i princip varje företag inför utmaningen att ompröva sina system, sina verktyg, sin information, sina insikter och sina mätvärden för att fortsätta att vara relevanta i en värld som blir alltmer dynamisk, uppkopplad och innovativ. 

About this author

Craig Wallace

Craig Wallace

Vice President, Strategic Offerings and Partnerships

Craig är ansvarig för strategiska erbjudanden, digital transformation, framväxande teknik (emerging technologies) och CGI: s globala partnerekosystem. Han har stor erfarenhet av att driva transformationsförändringar i stora internationella organisationer och har haft ett antal ledande befattningar när det gäller att positionera organisationen genom användning av ...