Autamme hyvinvointialueita johtamaan toimintaansa tiedolla, viemään muutokset jouhevasti läpi ja käytäntöön sekä varmistamaan palveluiden toimivuuden

Sote-uudistuksen tarkoitus on taata, että laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yhtäläisesti jokaisen Suomessa asuvan saatavilla. Samalla se on Suomen historian suurin liikkeenluovutus, kun koko sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden henkilöstöksi.

Olemme hyvinvointialueiden tukena, liittyvätpä tarpeet:

  • hallinnon rakenteiden ja toiminnan järjestämiseen
  • siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukeviin tieto- ja viestintäteknisiin järjestelmäratkaisuihin 
  • tiedolla johtamiseen sekä datan ja analytiikan hyödyntämiseen päätöstenteon tukena
  • palvelutuotannon organisointiin ja johtamiseen
  • tuottavuuden ja palvelukyvyn tehostamiseen
  • tai mihin tahansa muihin sote-uudistukseen liittyviin kysymyksiin. 

 

Tehtävämme on auttaa tunnistamaan digitalisaation mahdollisuudet sote-alan vaikuttavuuden ja tuottavuuden edistämiseksi sekä tuottaa ammattilaisten arkea helpottavia työkaluja. Innovoimme yhdessä hyvinvointialueiden kanssa kaikkien asukkaiden arkea helpottavia ratkaisuja.

 

Sote-uudistus, CGI hyvinvointialueiden tukena

 

 

Vuosikymmenten paikallinen läsnäolomme on rakentanut meille vahvan toimialaymmärryksen ja -osaamisen.

CGI on maailman ja Suomen suurimpia IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöitä. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen alalla CGI:llä on Suomessa yli 25 vuoden kokemus ja 450 toimialaan erikoistunutta asiantuntijaa – joukossa lääkäreitä, sairaanhoitajia ja sosiaalihuollon ammattilaisia. Asiakkainamme ovat kaikki Suomen yliopistosairaalat, valtaosa suurimmista kaupungeista ja lukuisia kuntia sekä yksityisiä palvelutuottajia.

"Käsillä oleva muutos on suuri ja vaativa. Lähtötilanteet eri puolilla Suomea ovat hyvin erilaiset. Siksi olemme jatkossakin varautuneet seuraamaan tilannetta ja reagoimaan nopeasti, jos yllätyksiä ilmenee. Kehotankin olemaan meihin yhteydessä kaikissa tilanteissa, joissa suinkin voimme olla avuksi."

Matti Häkkinen
sote- ja julkishallinnon palvelujen johtaja, CGI Suomi

 

Vinkkimme hyvinvointialueiden palvelutuotannon kiihdyttämiseen

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue toteutti CGI:n kanssa HR-transitioprojektin

Asiakastarina: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue toteutti CGI:n kanssa HR-transitioprojektin

Yhtenä osana hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä ovat olleet mittavat HR-ICT-muutoshankkeet, joissa on yhtenäistetty palkka-, HR- ja työvuorosuunnitteluratkaisut sekä siirretty henkilöstön kannalta tarvittava tieto hyvinvointialueen järjestelmiin.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloitti CGI:n kanssa HR-transitioprojektin keväällä 2022. Jo alkuvaiheessa tunnistettiin tarve keskittyä järjestelmien rinnalla HR-alueen kokonaismuutokseen henkilöstön näkökulmat huomioiden.

Lue, miten HR:n muutos ja henkilöstön näkökulma huomioitiin

Asiakastarina: CGI, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri toteuttivat pienois-sote-uudistuksen

CGI yhdisti Hatanpään sairaalan ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tietojärjestelmät kolmessa kuukaudessa virallisen yhdistämispäätöksen tekemisestä. Samalla yli tuhat Hatanpään sairaalan työntekijää siirtyi uuden potilastietojärjestelmän käyttäjäksi.

Projekti toimi myös havainnollisena sote-pilottina. Se muun muassa näytti, mikä on mahdollista ja millaisella aikataululla, kun palvelutuottajia yhdistetään. Aikataulupaine oli kova, mutta niin on todennäköisesti suuressa osassa vastaavia tuleviakin hankkeita.

Tutustu siihen, miten pienois-sote-uudistus vietiin läpi

CGI, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri toteuttivat pienois-sote-uudistuksen

Tutustu asiantuntijoiden näkemyksiin blogissa