Internet of things

Media center

Greger Berglund
Greger Berglund

Här är energibranschens utmaningar – och så kan de hanteras

2 September 2020 Förändrade marknadsförhållanden och regelefterlevnad är de största utmaningarna som företag inom energisektorn måste förhålla sig till de närmaste åren enligt CGI:s globala undersökning, ”Global Insights 2020”. Det finns ingen magisk formel för hur marknadsaktörerna ska tackla dem. Däremot finns det...

Robert Almqvist
Robert Almqvist

Affärsvärde med IoT

6 December 2018 IoT skapar ett mervärde med innovationer och en förbättrad upplevelse för kunden. Tack vare detta märker företag redan nu en ökad försäljning av produkter och tjänster. Men det räcker inte att bara koppla upp enheter mot internet och samla data...