Internet of things

Resource center

I en värld med allt större konkurrens från globala aktörer och lägre marginaler på den fysiska produkten blir service- och tjänsteupplevelsen allt viktigare. Den så kallade tjänstefieringen har börjat göra sitt intåg i tillverkningsindustrin och nu satsar allt fler företag...

Machine Learning, blockchain, DOM och IoT är inte längre luddiga buzzwords. Det är verktyg som du redan idag kan använda för att skapa effektivare försörjningskedjor och i förlängningen nöjdare kunder. Flera tillverkande företag har redan påbörjat sin digitala resa, men...

IT har genomgått en rad olika arbetssätt genom åren. Först användes metodologin för systemet och projektets livscykler med fokus på att definiera, designa, utveckla, testa och distribuera. Därefter tog det agila arbetssättet över och bjöd in för samarbeten där många...

Internet of Things, IoT, tekniken som gör det möjligt att med hjälp av sensorer samla data, analysera den och komplettera med annan data för att hitta värdefulla mönster, kan bidra till att effektivisera detaljhandelns lagerstyrning och supply chain. Med hjälp...

Konkurrenskraft idag kommer allt oftare från hur företag använder sin data. Affärssystemen som styr processer och resursfördelning blir avgörande för lönsamheten och företagets anpassning till en allt mer föränderlig marknad. ERP-systemet, som blivit hjärtat i många företag, utvecklas ständigt. Vilket...

Internetpionjären Ashkan Fardost förklarar varför mycket av dagens digitalisering är kosmetika och vad som egentligen krävs för att utmana gamla affärsmodeller. Det är lätt att bli imponerad av Ashkan Fardost. Han är expert på internet, TEDx-talare och före detta musikproducent...

Datamängderna ökar explosionsartat i takt med digitaliseringen. I många verksamheter används denna data osystematiskt eller inte alls. Men häri finns nyckeln för att lösa framtidens komplexa affärs- och samhällsutmaningar. Tänk att du äger en glasskiosk och det är 25 grader...

Hur ska artificiell intelligens (AI) bidra till samhällsutvecklingen på ett positivt sätt? Det är en av huvudfrågorna för det nya nationella AI-centret i Göteborg. Här ska forskare och företag ta fram nya lösningar och etiska ramverk. I december invigs Sveriges...

Det bästa verktygsstålet på marknaden. För att Uddeholm stålverk i Hagfors ska stå sig i konkurrensen mot andra producenter krävs det att man är i framkant på alla områden, så även digitalt. Med AI och machine learning arbetar man aktivt...