Primary tabs

IT har genomgått en rad olika arbetssätt genom åren. Först användes metodologin för systemet och projektets livscykler med fokus på att definiera, designa, utveckla, testa och distribuera. Därefter tog det agila arbetssättet över och bjöd in för samarbeten där många av det ursprungliga projektets livscykelsteg utfördes samtidigt. Nu står vi inför projekt inom ramen för Internet of Things (IoT) som ännu en gång kräver att vi ser över hur vi strukturerar och hanterar projekt.

I IDC:s Global IoT Decision Maker Survey 2016 kan vi läsa att 43 procent av de tillfrågade företagen planerar på att implementera IoT-lösningar under 2017. Men innan det är dags att ta sig an ett IoT-projekt, är det viktigt att inse att projektet bör drivas på ett annorlunda sätt än hur tidigare IT-projekt har hanterats. Nedan listar vi några viktiga skillnader i arbetssättet:

1. Projektteamet

Trots det mer samarbetsmässiga tillvägagångssättet i agila projekt, kan IT fortfarande koda och testa appar på egen hand. När programmen är klara för staging eller user review, kopplas slutanvändarna åter in igen. Detta tillvägagångssätt fungerar inte i IoT-projekt eftersom IoT är så pass integrerat i företagets verksamhet att programvaran och hårdvaran inte kan separeras från dess faktiska driftmiljö.

Till exempel, om en IoT-robot används i ett distributionscenter för att plocka och packa föremål från hyllor, måste programvaran, kommunikationen, datainsamlingen och roboten i sin lagermiljö testas på golvet. Det räcker inte att slutföra IT-delen av projektet och bara infoga tekniken. IT och hela verksamheten måste arbeta tillsammans under hela projektet.

2. Tidsramarna i ett projekt är längre

Till skillnad från ett traditionellt IT-projekt är ett IoT-projekt inte färdigt när det är genomfört.

Det måste också finnas en plan för hur IoT kommer att förvaltas och supporteras samt en plan om något fel uppstår i produktionsprocessen. Fram till dess att IoT mognar som teknik hos företag måste projektet ha en längre övergångsfas som sträcker sig in i support efter att det har rullat ut till produktion. Det bästa stället att hitta kunskaperna till detta supportteam är inom det ursprungliga projektteamet.

3. Extern expertis kan behövas

Vad händer om du inte har expertisen ombord för att genomföra ett IoT-projekt när din organisation vill ha det? Den bästa planen är att använda externa IoT-resurser medan ordinarie personal exempelvis engagerar sig i extern träning och övergångsuppgifter till organisationen. Dessa aktiviteter kommer sannolikt att lägga till tid för projektet, men värdet av bra lagmoral och en gedigen förståelse för varför allt görs på det sätt som det görs kan inte underskattas och kommer betalas tillbaka det mångdubbla.

4. Stort fokus på säkerhet

Glöm inte bort säkerheten. Eftersom IoT-projektet genererar stora strömmar av information och i många fall dataflöden genom privata och offentliga nätverk, är det viktigt att se till att det fungerar inom alla säkerhetsparametrar. Det kan vara bra att redan från start inkludera juridiska specialister och säkerhetsspecialister i projektet så att dessa krav kan planeras och inte klistras in i slutet av projektet.


Läs även

Att etablera en framgångsrik Business IT Roadmap


5. Att arbeta i silos är uteslutet

Ditt projektteam behöver kontinuerligt stöd från dina system-, nätverks-, databas-, lagrings- och IT-funktioner eftersom IoT kommer att påverka dem alla. Dessa undergrupper av IT fungerar ofta som disciplinära silor. Det är ytterst viktigt att få dem att arbeta tillsammans som ett team.

6. Omfattande tester är ett måste

Användbarhet och miljöanpassning är avgörande för IoT-projekt, som kan fungera i en laboratoriefas men misslyckas i de yttre miljöer de är avsedda för. Detta innebär att man inom IoT-projektet kommer att behöva ompröva scenarier gång på gång. Till exempel, om en sensor fungerar bra i labbet, kommer den att fungera ute i en miljö där temperaturerna kan falla till under noll grader?