Konkurrenskraft idag kommer allt oftare från hur företag använder sin data. Affärssystemen som styr processer och resursfördelning blir avgörande för lönsamheten och företagets anpassning till en allt mer föränderlig marknad. ERP-systemet, som blivit hjärtat i många företag, utvecklas ständigt. Vilket är nästa steg och vilka teknologier är på väg in?

Peter Allard är Digital Sales Manager på CGI och har koll på vad som händer ute på marknaden och vilka teknologier som är på intåg. Tillsammans med Peter tittar vi in bakom buzzwords och hype för att utröna vad som faktiskt kommer att vara användbart för ERP-systemen idag och imorgon.

Nio trender att hålla ögonen på

1. Allt i molnet

Redan 2014 förutsåg Gartner att ERP-system var på väg att flytta ut i molnet och att bara vissa delar skulle stanna on-premise. Den tydliga trenden nu är att allt ska ut i molnet. Det är enkelt att se fördelarna med ett molnbaserat ERP-system. Tack vare processorstarka och snabba molnlösningar blir hela företagets affärsdata tillgängligt för analys och uppföljning så snart det genererats.

En molnbaserad lösning ger också större flexibilitet och tillgänglighet. Du betalar bara för det du använder, det blir lättare att expandera lösningen vartefter företaget växer.

2. Affärsinformation på alla typer av enheter

I många system kan vi nå den information vi behöver på den enhet vi har i handen. Samma förväntningar finns på ERP-systemet. Tillgänglighet till analyserad realtidsdata kan bli till en konkurrensfördel när snabba beslut ska fattas.

3. Automatisering och standardisering

Idag förväntar sig företag att allt fler affärsprocesser kan automatiseras för ett minska administrationen och förenkla det dagliga arbetet. De flesta är också villiga att standardisera sina processer för att kunna effektivisera än mer. Standardiseringen har även fördelen att det blir enklare att implementera nya funktioner och moduler allteftersom de blir tillgängliga i ERP-systemet.

4. Best-in-class applikationer

Med standardisering minskar behovet anpassningar i själva ERP-systemet. Specialanpassningar kommer istället från extramoduler från så kallade Independent Solution Vendors (ISV). Med hjälp av öppna API:er (programmeringsgränssnitt) kan tredjepartsapplikationer enkelt kopplas in i ERP-systemet för att lösa en specifik uppgift. Denna användning av flera leverantörer kallas ofta för Best-in-class-lösning, företag kan använda den programvara som löser uppgiften på bästa sätt utan att vara begränsad till en viss mjukvaruleverantör.

5. Egenutvecklade appar

Tidigare var det svårt, om inte omöjligt, att utveckla egna appar och tillägg till stora system. Dels var det svårt att få tillgång att integrera med systemen och om det var möjligt blev kostsamt och svårhanterat. Underhåll och uppgraderingar av systemen komplicerades avsevärt. Nu kommer en ny generation verktyg för app-utveckling som inte kräver djup programmeringskunskap. En superusers kan med enkla verktyg bygga unika lösningar för företagets system och därigenom effektivisera processer och tillföra funktionalitet.

6. Inte en plattform utan ett ekosystem

ERP-systemet är inte längre en fristående ö. Istället inser allt fler företag värdet av att på ett intelligent sätt dela data mellan företagets affärssystem, CRM-lösning, logistiksystem, e-handelsplattformar och nischade tredjepartsapplikationer. När allt fler system genererar data och kommunicerar med varandra behövs en sammanhållen strategi för att det inte ska uppstå silos där viktig data inte delas. Alla system inom ett företag måste samverka som i ett ekosystem och den naturliga samlingspunkten blir ERP-systemet.

7. IoT – Internet of Things

Priset på sensorer sjunker och därmed ökar möjligheten att koppla upp olika enheter med hjälp av Internet of Things (IoT). Det ger företag möjlighet att samla in mer data om sina produkter och hur kunderna använder dem. Data som kan användas i ERP-systemet för att analysera och effektivisera processer. Som exempel kan reservdelar beställas innan de går sönder eller matvaror temperaturövervakas för att säkra en längre hållbarhet.

 


Dynamics 365 - affärssystem som optimerar din affär 

Läs mer om vårt erbjudande 


 

8. Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning

För den som vill ta automatiseringen till nästa nivå kan AI och Machine Learning bidra till ökad förståelse kring data och processer i ERP-systemet. AI kan hitta mönster och trender i den stora datamängden som annars skulle vara svåra att identifiera. Det kan till exempel röra sig om att optimera leveranser beroende på varutyp, tid på dygnet, rådande trafikläge och prioriterade kunder med fokus på att minska utsläpp.

 


Läs även


 

9. Virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR)

I artificiell verklighet går det att bygga digitala värdar och i förstärkt verklighet kombineras verkligheten med digitalt innehåll som till exempel filer i Snapchat och figurerna i Pokémon Go. Den tydligaste fördelen med AR och VR är att den genererar data om hur kunder interagerar med produkter på ett sätt som skulle vara svårt att mäta i verkligheten. Som exempel går det att bygga ett kök i VR och sedan spåra exakt hur människor rör sig i det virtuella rummet, samtidigt som kunden får en möjlighet att gå runt i sitt nya kök innan det faktiskt blivit byggt.