Artificial intelligence

Resource center

Robert Book
Robert Book

Fyra saker du inte visste att du borde veta om AI för banker

2024-01-22 Utvecklingen inom AI och maskininlärning har egentligen pågått under lång tid. Det vi sett inom AI-utvecklingen de senaste åren är dock något helt nytt, med potential att skaka om hela världen. Bank- och finansbranschen har legat långt fram digitalt och...

Maria Fridén
Maria Fridén

Ta höjd i datahanteringsstrategin genom hela värdekedjan när kraven på tillverkningsföretag ökar

2024-01-12 Tillverkningsindustrin beräknas generera cirka 1 812 petabyte (PB) data varje år1, vilket är mer än de flesta andra branscher som exempelvis kommunikation, finans, och detaljhandel. Det gäller dock att navigera rätt för att få en långsiktig och effektiv datahanteringsstrategi på...

Jonas Forsman expertprofil
Jonas Forsman

Jonas: Fem orsaker till att du måste skilja på data och data

2023-12-13 AI och maskininlärning är några av de hetaste ämnena idag. Inte bara generellt utan också för många företag som har eller vill kunna utnyttja tekniken för innovation eller optimering av verksamheten. Oavsett om det handlar om att utveckla chattbottar, automatisera...

Frederic Miskawi
Frederic Miskawi

Framtiden för artificiell intelligens är ett ekosystem med flera modeller

2023-10-27 Stora språkmodeller som OpenAIs ChatGPT, Googles Bard, Anthropic Claude och Metas LLaMA har skapat en stark förväntan och entusiasm kring hur de kommer att kunna stödja många olika användningsområden för artificiell intelligens (AI). De mest effektiva och innovativa framtida AI-systemen...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Vad är Artificiell Intelligens (AI)

2022-08-01 Artificiell intelligens (AI) innebär att vi med datorers hjälp kan utgöra sådant som tidigare krävde mänsklig intelligens. Läs vår artikel och lär dig mer om AI

Henrik Ahlén

Ett medskick till SKR: Datadelning med patienter ger bättre vårdkvalitet och kortare köer

2021-04-28 SKR:s avsiktsförklaring att rusta upp välfärdens digitala infrastruktur är efterlängtad. Nu finns äntligen möjlighet att modernisera regelverk och standarder för datadelning och informationsöverföring – något som vården är i stort behov av för att kunna ge individanpassad vård av hög...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Det räcker inte med en massa data för att skapa en insiktsdriven organisation

2020-12-03 ”Hur ni skapar en datadriven organisation” Har ni sett den titeln på någon föreläsning på senaste tiden? Eller kanske: ”Data är det nya guldet, eller varför inte oljan”? Slitna uttryck, men framför allt har de ett ensidigt fokus på data...

Henrik Ahlén

2021 blir startåret för distansmonitorering i klinisk drift

2020-09-16 Hälften av Sverige befolkning har en eller flera kroniska sjukdomar. Deras behandling kräver en mycket stor del av sjukvårdens resurser. Att införa distansmonitorering kan därför vara avgörande för att klara av åtagandet och faktiskt samtidigt öka kvaliteten och effektiviteten i...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Här är energibranschens utmaningar – och så kan de hanteras

2020-09-02 Förändrade marknadsförhållanden och regelefterlevnad är de största utmaningarna som företag inom energisektorn måste förhålla sig till de närmaste åren enligt CGI:s globala undersökning, ”Global Insights 2020”. Det finns ingen magisk formel för hur marknadsaktörerna ska tackla dem. Däremot finns det...