Artificial intelligence

Resource center

CGI har inlett ett samarbete med svenska spårbarhetsföretaget TrusTrace. Med TrusTraces plattform, som kombinerar blockchain-, AI-, IoT- och QR-kodsteknik, kommer CGI att kunna hjälpa kunder inom livsmedelsbranschen och modeindustrin att skapa bättre spårbarhet genom hela försörjningskedjan. Produktion av livsmedel och...

Användningen av AI, artificiell intelligens, ökar snabbt och därmed också behovet av etiska riktlinjer för hur den används. IT&Telekomföretagen har därför tillsammans med åtta medlemsföretag arbetat fram en branschkod med riktlinjer för hur man kan arbeta ansvarsfullt med AI. Branschkoden...

Nu har AI Innovation of Sweden på Lindholmen Science Park invigts av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Syftet med den nationella satsningen är att accelerera innovation och forskning inom praktiskt tillämpad Artificiell Intelligens. CGI är ett av cirka 40 företag...