6 Februari 2019

Nu har AI Innovation of Sweden på Lindholmen Science Park invigts av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Syftet med den nationella satsningen är att accelerera innovation och forskning inom praktiskt tillämpad Artificiell Intelligens. CGI är ett av cirka 40 företag och myndigheter som stöder satsningen.

Bild på folksamlingen vid pressmötet för AI Innovation of Sweden i februari 2019

Enligt Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson behöver Sverige kraftsamla när det gäller forskning och innovation inom AI för att stärka vår konkurrenskraft som nation men också för att utveckla nya lösningar som möter viktiga behov i samhället.

AI Innovation of Sweden är en nationell och neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet.

"AI kommer att vara en av de stora frågorna för att bygga framtidens samhälle och det kräver ett tätt samarbete mellan olika företag, skolor och den offentliga sektorn", säger Conny Svensson, ansvarig för AI och digital transformation på CGI i Sverige.

Genom initiativet samlas gemensamma resurser, till exempel en “Data Factory” som ska tillgängliggöra data på ett nytt och unikt sätt, och co-location sites där målet är att öka möjligheterna till samarbete, kunskapsdelning och förmågan att attrahera talang.

I ett pressmeddelande fastslår energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att AI Innovation of Sweden är en viktig del i det arbetet.

AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin. Intressenter från dessa områden är inbjudna att bli partners för att hjälpa till att bygga upp betydelsefulla resurser för att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och svensk välfärd. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park AB.

Läs mer om AI Innovation of Sweden och om hur vi på CGI arbetar med AI.