Peter har arbetat inom IT-branschen sedan 1985. Han har hunnit med ett antal olika roller och positioner, såsom utvecklare, konsult, utbildare, projektledare och resursansvarig. Han har också arbetat ett antal år som IT-Manager för två produktionsbolag i en global koncern.

Alltsedan 1996, har många av uppdragen varit av internationell karaktär. Huvudområde sedan 2009 har varit Identitets- och Behörighetshantering (IAM - Identity and Access Management). Peter har bred erfarenhet från ett antal IAM-projekt och är även certifierad teknisk specialist på området.