Digitaliseringen har potential att dramatiskt omforma företag, verksamheter och sättet vi lever och verkar på. Många verksamheter har stort fokus på att digitalisera för att utveckla nya affärsmodeller och vässa sin konkurrenskraft. För många företag handlar digitaliseringen också om ren överlevnad.

När vi nu genomför vår stora globala undersökning där vi pratar med företagsledare och IT-beslutsfattare inom en rad branscher och regioner framkommer att många verksamheter har utmaningar med att realisera sina digitaliseringsinitiativ. Projekten tar längre tid än beräknat samtidigt som de inte ger den utväxling på investeringarna som hoppats.

I en ny internationell undersökning som it-konsultbolaget Experis gjort framkommer att svenska företag digitaliserar och automatiserar sin verksamhet långsammare än jämförbara länder. Bara var femte svenskt företag, 20 procent, uppger att de planerar att accelerera sin digitalisering och automatisering, vilket är betydligt lägre än i länder som Tyskland 44 procent, Österrike 35 procent och Schweiz 34 procent.[1]

IT och affär måste gå hand i hand

Digitaliseringen bygger på IT, men möjliggörs också av IT. Det är dock inte ett initiativ som enbart ska ligga i IT-avdelningens knä. Att ha ett nära samarbete mellan ledning och IT-organisation är helt enkelt en förutsättning för en framgångsrik digitalisering. Här har vi sett en stor positiv förändring på senare år, där gränsen mellan IT och affär allt mer luckrats upp och suddats ut. Det utgör ett bra utgångsläge för att skapa en stark förändringsledning, som måste börja hos och ledas av vd tillsammans med ledningen.

För IT-organisationen är det viktigt att på ett tidigt stadie skapa sig en bild av IT-miljöns komplexitet och vad som krävs för att modernisera en traditionell miljö. Den bilden är också viktig att förankra hos ledningen, så att det finns en gemensam syn på vad som krävs, samt vilken kompetens och vilka resurser som behövs. Idag finns det i princip bara en riktning att peka ut när det gäller IT-miljön och det är mot molnet, helt eller delvis.

Hitta rätt plattform och partner

Det är också viktigt att fundera över kompetens och resurser inom IT-området. Enligt färska siffror från TechSverige (tidigare IT&Telekom-företagen) kommer det att saknas 70 000 personer inom tre år – bara i Sverige.[2] Det kan göra det svårt för många verksamheter att realisera sina digitaliseringsplaner och modernisera traditionella miljöer. Svenska verksamheter har också en förkärlek för att vilja hålla viktiga resurser internt, vilket gör att rekryteringar och brist på tillgängliga kandidater ytterligare kan försena och försvåra planera.

När det gäller att modernisera IT-miljöer, applikationer och system, är det viktigt att använda sig av kompetens som gjort detta förut, för att migreringar och utveckling ska gå snabbt och smärtfritt. Många verksamheter kan in i det längsta försöka exekvera sin plan internt, trots att expertisen och erfarenheten saknas för vissa specifika områden. Där är ett bra tips att skapa ett ekosystem av kompetens som kan gå in och modernisera applikationer (även stordatormiljöer) och exempelvis skapa hybrida molnmiljöer, så att ni kan plocka russinen ur molnkakan.

Utvecklings- och moderniseringsresurser är en specifikt trång sektor, varför det kan vara bra att känna till att vi på CGI har både erfarenhet, kompetens och anpassade processer för att framgångsrikt och effektivt leverera digitaliserings- och molnmigreringsprojekt.

Läs mer om hur vi på CGI kan hjälpa dig här..


[1] https://www.processnet.se/article/view/784884/svensk_industri_ligger_efter_med_digitaliseringen
[2] https://www.nyteknik.se/opinion/satsning-pa-utbildning-kravs-for-att-undvika-kris-i-techbranschen-7012741

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.