Peter Carlsson

Peter Carlsson

Identity and Access Expert

Har ni någonsin hört talas om ett IAM-projekt som kommit i mål? I så fall tillhör ni undantagen…

Projekt inom identitets- och behörighetshantering (IAM), är varken snabba eller billiga. De involverar nämligen större delar av organisationen. De berör alla processer i verksamheten där identiteter eller behörigheter hanteras, oavsett om det handlar om vem som ska få tillgång till ett visst våningsplan på kontoret, boka sig på poolbilen eller få rättigheter att godkänna fakturor i leverantörsreskontran. IAM-projekt innefattar också merparten av alla applikationer, system och underliggande infrastruktur.

Just på grund av komplexiteten och att IAM-projekt berör så mycket i verksamheten, krävs också ett mandat att driva förändring på många plan för att lyckas. De enda som kan ge det mandatet är den högsta ledningen.

Nästa sanning kring IAM-projekt är att man alltid skjuter mot rörligt mål. Identitets- och behörighetshantering är något som hela tiden förändras och aldrig tar slut. Antingen för att man byter system och applikationer i verksamheten eller för att det sker förändringar i organisationen. Hur skall man då förhålla sig till detta?

Å ena sidan kan man hävda: ”Vi drar aldrig igång något IAM-projekt, för vi vet ju ändå att vi aldrig kommer i mål!”

Å andra sidan finns drivkrafter (se tidigare blogginlägg) som kräver att vi faktiskt drar igång IAM-projekt.

Det finns en metodik för att komma förbi detta och faktiskt arbeta med förändring på IAM-området.

  • Ha en färdplan.
  • Dela upp arbetet i flera mindre projekt med tydliga avgränsningar.
  • Ha tydliga mål för varje projekt.
  • Stäm av att målen uppnås.
  • Revidera färdplanen regelbundet.

Och framförallt, se till att verksamheten är involverad OCH drivande!

Kontakta mig gärna om du vill höra mer om Identitets- och Behörighetshantering (Identity and Access Management - IAM)

About this author

Peter Carlsson

Peter Carlsson

Identity and Access Expert

Peter har arbetat inom IT-branschen sedan 1985. Han har hunnit med ett antal olika roller och positioner, såsom utvecklare, konsult, utbildare, projektledare och resursansvarig. Han har också arbetat ett antal år som IT-Manager för två produktionsbolag i en global koncern. Alltsedan 1996, har många ...