Peter Carlsson

Peter Carlsson

Identity and Access Expert

53 procent av alla internetanvändare har handlat online. Samtidigt uppger nära 60 procent av internetanvändarna att de undviker att registrera sig på en ny sajt om det innebär att de måste skapa ett konto med användarnamn och lösenord. Man vill återanvända sociala login som Facebook, Google, Linkedin, eller Twitter. Lösningen förkortas CIAM.

Den smidiga och sköna användarupplevelsen handlar lika mycket om säkerhet som försäljning

Som leverantör av tjänster och information är målet att omvända den anonyma användaren till att bli en kund. Men för att lyckas med detta måste den anonyma användaren först vilja bli en kund. Bra produkter och tjänster är givet, men det visar sig att användarupplevelsen spelar en mycket stor roll i processen.

Om det inte är en väldigt unik produkt eller tjänst som ingen annan erbjuder så är upplevelsen av avgörande betydelse. Om den inte är positiv finns det andra som erbjuder samma eller liknande produkter till liknande pris, men på ett enklare och trevligare sätt.

När kunden väl genomfört sitt köp så kan man inte bara stanna upp i processen, utan man behöver lära sig mer om man vill etablera en långsiktig relation. Det är genom kundens beteendemönster som leverantören kan bli ännu bättre och öka sin träffsäkerhet i framtida erbjudanden till den kunden.

CIAM och CRM går hand i hand

På det sättet går CIAM (Customer Identity and Access Management) och CRM (Customer Relationship Management) hand i hand. CRM används för att styra hur vi skall hantera kundrelationen, medan CIAM handlar om hur vi förser kunden med rätt tillgång till rätt tjänster och information vid rätt tillfälle och med rätt säkerhet. Båda behövs och interaktionen mellan CIAM och CRM är det som kan avgöra framgången.

90 procent av alla användare har betänkligheter när det gäller hur deras integritet skyddas. Med ett regelverk som GDPR har vi många olika aspekter att ta hänsyn till när vi sätter upp en CIAM-lösning.

Man måste utgå från verksamhetens behov och drivkrafter. Sen handlar CIAM mer om styrning och ansvar, processer och information och inte bara om tekniska lösningar. Det är speciellt viktigt om vi skall låta användare komma åt tjänster och information med identiteter som vi inte själv har kontroll över.

Det kan till exempel vara sociala login och liknande där vi federerar med utomstående identitetskällor, allt för att användarna skall kunna återanvända identiteter och slippa skapa ett nytt konto med användarnamn och lösenord…för då kanske de går till någon annan istället.

About this author

Peter Carlsson

Peter Carlsson

Identity and Access Expert

Peter har arbetat inom IT-branschen sedan 1985. Han har hunnit med ett antal olika roller och positioner, såsom utvecklare, konsult, utbildare, projektledare och resursansvarig. Han har också arbetat ett antal år som IT-Manager för två produktionsbolag i en global koncern. Alltsedan 1996, har många ...