Peter Carlsson

Peter Carlsson

Identity and Access Expert

Vi lever i en föränderlig värld. Förändring är det enda som vi vet är konstant!

De flesta organisationer och verksamheter idag står hela tiden inför förändring. Det kan vara företagsfusioner, förvärv eller större förändringar av organisationen. Aktieägare och ledning kommer med krav på ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. Nya lagar och förordningar ställer ökade krav på kontroll och spårbarhet kring vem som har tillgång till vad. Dessutom ser vi hela tiden nya hot i verkligheten som ger upphov till förändrade säkerhetskrav.

Den största delen av de som ger sig in i arbete med identitets- och behörighetshantering (IAM) gör det fortfarande utifrån kravet på regeluppfyllnad. Helt enkelt för att få kontroll på identiteter och behörigheter och kunna bevisa att de har det.

Illustration över behörighetspyramiden

Fler och fler inser dock att IAM kan vara ett konkurrensmedel då en ökad effektivitet i de flesta fall också innebär minskade kostnader. En annan snabbt växande anledning till att jobba med IAM har med förmågan att konkurrera att göra. Det handlar om att kunna erbjuda kunder och partners förbättrade och effektiva affärstjänster. En kund som idag inte får en bra användarupplevelse för att det till exempel är för krångligt att logga på eller genomföra ett köp, går till konkurrenter som kan erbjuda en effektivare och mer lätthanterlig tjänst med samma eller liknande produkter.

Hade det inte varit bra om man samtidigt som man vet att man uppfyller alla regler och krav, även effektiviserar för både medarbetare och kunder? Rätt IAM kan se till att:

  • Den nyanställda har sin utrustning och sina behörigheter på plats den dagen han eller hon börjar, så att de kan börja göra sitt jobb.
  • Kunderna som handlar på nättjänsten återkommer för att de fick en bra upplevelse av en lättanvänd och säker tjänst.

Kontakta mig gärna om du vill höra mer om Identitets- och Behörighetshantering (Identity and Access Management - IAM)

About this author

Peter Carlsson

Peter Carlsson

Identity and Access Expert

Peter har arbetat inom IT-branschen sedan 1985. Han har hunnit med ett antal olika roller och positioner, såsom utvecklare, konsult, utbildare, projektledare och resursansvarig. Han har också arbetat ett antal år som IT-Manager för två produktionsbolag i en global koncern. Alltsedan 1996, har många ...