Vår erfarenhet är guld värd för att veta hur vi ska göra, och hur vi inte ska göra. Är man över 11 år lär man sig av sina misstag, medan man innan dess lär sig av att lyckas. Det gör livet enklare att ha erfarenheter. Men hur påverkar det vår förmåga till nyskapande och innovation? Forskning visar att vi behöver tre delar för att lyckas med en innovation.

  • Kunskap inom ett område
  • Förstå den kreativa processen
  • Motivation för att göra något extra

Det finns självklart massor av sätt att vrida och vända på saker vi behöver för att lyckas med innovation, men det är en grund. Så ha med dessa delar, och arbeta för att ha med dem när ni driver innovation. Kunskap kan hänga samman med ålder. Samtidigt är en del av framtidens innovationer hemmahörande inom områden som vi idag inte känner till. Så ska vi innovera inom trädgårdsområdet så är det nog bra att ha med sig en erfaren trädgårdsmästare. Men ska vi innovera inom nätverksodling, så kanske de yngre som vuxit upp med sociala nätverk är de som har relevant kunskap. Kunskap är ofta färskvara.

Idag är Design Thinking en av de vanligaste metodikerna för att driva innovation, men allt hänger på hur den används, alltså hur metodiken, blir del i er process. Design Thinking tar oss från interna antaganden om vad kunderna vill ha eller möjlig tekniklösning till en användarcentrerad iterativ process som utforskar problemställning och lösningar som testas i låg uppläsning. Idag gör vi denna metodik till en datadriven process, som säkerställer att den används på rätt sätt. Detta inkluderar att träna och lära människor hur de gör olika kreativa övningar och observationer.  När vi kan mäta (antal aktiviteter) och styra (användarvaliderat värde) på detta kan vi få personer utan tidigare erfarenhet av "hur" vi innoverar, till att lyckas. När vi sätter upp en sådan arbetsmetodik, blir det till vår process, som vi kan skylla på om vi inte lyckas, eller som vi kan förlita oss på kommer hjälpa oss utanför det traditionella tänkandet, så att vi skapar unika innovationer som särskiljer sig på marknaden.

Jag har pitchat massor av olika saker inom innovationsområdet. Aldrig skulle jag kunna pitcha något jag inte tror på! Så den förste att övertyga är dig själv, är du redo att sälja din själ för denna innovation? Sedan har jag av erfarenhet lärt mig, det är alltid mycket mer jobb än man tänkt, men det är fantastiskt kul! Har inte personen eller teamet motivationen att göra detta, med hela sitt hjärta, kommer troligtvis inte att hända. Inom företag är det därför extremt viktigt att kunna skapa team, som stöttar upp, så att de inblandade är ordentligt motiverade för att göra det extra som krävs.

Inom Coboom, som är en samverkan mellan Volvo Cars, Stena och CGI, letar vi nya sätt att innovera på, med fokus på att öka mångfalden. Vi tror vi blir bättre om vi gör saker tillsammans och med olika bakgrund! Inom Coboom har vi nyss gjort ett projekt tillsammans med Universitetsstudenter, där två grupper drev innovationsprojekt med metodiken från Next. Next är ett digitalt verktyg som leder dig steg för steg mot skapande av nya värden. Det var fantastiskt att se, alla litade på processen, och gjorde, om jag jämför med massor av andra innovationsprojekt, ett fantastiskt jobb, de hade kunskapen, motivationen, och vi gav dem förståelse av den kreativa processen!

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.