När jag ska göra upp eld så ser jag först till att ha ordentligt med ved så jag har tillräckligt beroende på mitt ändamål. Men lika viktigt som mängden ved är kvaliteten på veden och platsen där jag ska elda. Det måste vara bra träsort, inte surt, en plats som är säker och som står emot vind bra. Nästa steg är att lägga bra lättantänt material i botten och fylla på med ved ovanpå och runt som tillåter bra syretillförsel. Slutligen när allt är klart sätter jag mig ner och väntar på att blixten ska slå ner och få fart på elden. Det tar alltid långt tid för mig att få elden tänd, jag förstår inte vad jag gjort för fel, jag har ju tänk på allt och gjort alla förberedelser korrekt. Barnen står där och undrar när vi kan börja grilla korven. Men inget händer.

Det är ju självklart för alla som läser detta att man använder något för att tända elden, för att generera en gnista, antagligen tändstickor eller kanske en tändare. Varför berättar jag då den här haltande historien? Det finns nämligen en klar koppling till hur man lyckas med Digital Transformation. Många fokuserar på hur den digitala mognaden är hos ett företag och hur agil och transformationsvänlig kulturen och organisationen är, precis som när man fokuserar på sin ved och hur man anordnar den. Det är ingredienser som är helt avgörande och väsentliga. Men en förändring sätter inte igång av sig själv hur väl du än kan din teknik eller hur agila dina processer än är, vi måste tillföra en gnista, och i detta fall är gnistan innovation.

Innovation är när man framgångsrikt tar en idé till konkret applicering som är ny för dig och som skapar ett positivt värde för verksamheten. Det innebär att den gamla klassiska förslagslådan i lunchrummet inte räcker till, det är som att vänta på att blixten ska slå ner. Du behöver definierat innovationsarbetet väl för att förädla idéer och applicerar dem i verkligheten, med ett fokus på värdeskapande. Det är när man fokuserar på värde som man också levererar tillväxt. Idéer är i sig oftast inte unika och har inget värde så länge de existerar i någons huvud eller nedskrivet på en lapp eller i ett system. De måste få mogna, kanske beskäras, få gödsel men framför allt planteras och skördas. Det måste också vara rätt idéer för ditt företag, alla kan inte skapa nästa Uber eller Airbnb. Man behöver skapa en kultur och miljö där människor fortsätter att dela med sig av sina idéer även om det kanske bara är en av femtio idéer som leder till en framgångsrik innovation.

Utan ett fungerande innovationsarbete och kultur i organisationen så kommer inte företaget utvecklas eller transformeras. Barnen får ingen korv och företaget får ingen tillväxt.

About this author

Man och kvinna som samtalar

Redaktionen

På CGI arbetar experter inom en lång rad områden. Om du vill veta mer, kontakta oss.