Martin Högenberg

Martin Högenberg

Innovationsexpert

Du är själv, tillsammans med företagets ledning den viktigaste faktorn för att ditt företag ska lyckas med innovation. Detta är inte min åsikt, det är inte statistik, det är något vi tillsammans har kommit fram till i Innovation Pioneers, som består av ledande företag som hittat ett värde i att tillsammans arbeta och dela med sig av sitt innovationsarbete.

Jag har valt att skriva detta inlägg baserat på frågor till människor som inspirerat mig inom detta nätverk. Fyra gånger per år träffas vi på ”Tank Meetings” som anordnas av medlemmar i nätverket. I början av maj var vi på Volvo Cars och arbetade under rubriken: Innovation Practices - Keys to Success.

Uppleva tillsammans!

Två män och en kvinna står och samtalar under ett så kallat Tank meetingStefan Wellenstam från CGI sammanfattade sin upplevelse av träffen med orden ”Frågor och svar tolkas väldigt olika. En styrka var att vi tillsammans försökte tolka svaren.” Detta visar på hur viktigt det är att vi upplever saker tillsammans och att vi vrider och vänder på frågor och svar så att vi hittar det värdefulla i vårt innovationsarbete. Det blev väldigt tydligt när vi tittar på det som hände och hur olika företag lyckats med innovationer, det är personberoende (inte mycket, inte väldigt, utan helt beroende), det bygger på eldsjälar och envishet och det bygger på att vi ibland byter ut företagsledning och skapar nya utrymmen för idéer.

Organisera er!

Eva-Carin Banka Johnson från IKEA är ordförande för Innovation Pioneers 2015 och tog med en förnyad bekräftelse att innovationsarbete är viktigt, komplext men att det finns grundläggande liknande nödvändiga förutsättningar, trots att bolagen är så olika. ”Innovation berör verkligen hela pipelinen och att vi behöver organisera för innovation, även hos de enheter som vanligen arbetar med normal inkrementell (gradvis och successiv) utveckling.”

Det tar tid!

Madelene Lindberg från Volvo Cars reagerade på den långa implementationstiden som många projekt har (många år). ”Min funktion har endast funnits i cirka 3,5 år och vi har inte heller implementerat någon av våra mest radikala idéer ännu. Att innovationsprojekt ofta tar så här lång tid är något som jag måste förhålla mig till och som jag inte insett tidigare.” När deltagare i nätverket delade med sig av framgångsfaktorer säger Madelene att dessa även varit avgörande för framgången i innovationsprojekt inom Volvo Cars. Framgångsfaktorerna är stöd från top management, kundutvärderingar i tidiga faser och vikten av att ha en driven och uthållig entreprenör i spetsen!

Nätverka!

Kim Silvasti som leder närverket beskriver det som är återkommande efter nätverkets träffar: "Den positiva feedbacken som jag får höra gång på gång återkommande är det fantastiska nätverkandet, delandet av kunskap och erfarenheter samt lärandet i denna process. Vi står för en öppenhet och givande som är svår att hitta annanstans."

Ett bättre samhälle!

Jag är helt beroende av möjligheten att förändra, att skapa något bättre, glädja, uppskattas och att utmana. Jag är helt beroende av mitt nätverk för att göra detta med dig, vår kund och för att kunna utveckla ett bättre samhälle. Vill du vara del i mitt nätverk, så leta upp mig, eller häng med på nästa Tank Meeting inom Innovation Pioneers.

About this author

Martin Högenberg

Martin Högenberg

Innovationsexpert

Martin drivs av viljan att förändra människor och organisationer med nya möjligheter som kommer med det digitala. Att skapa något nytt är en resa som är allt annat än rak, men gör det inte onödigt svårt! Martin hjälper CGI och deras kunder att skapa en ...