Martin drivs av viljan att förändra människor och organisationer med nya möjligheter som kommer med det digitala. Att skapa något nytt är en resa som är allt annat än rak, men gör det inte onödigt svårt! Martin hjälper CGI och deras kunder att skapa en effektiv sömlös innovationsresa, från att någon har en fantasi, till att något nytt upplevs av en användare som värdefullt. Lär dig bemästra denna innovationsresa, så att utforskandet, bevisningen och uppskalningen sker effektivt, med lärdomar från hur andra lyckats. 

Grunden i att skapa en effektiv innovationsresa är att inse att det bara finns en person som kan avgöra om du har skapat en innovation eller ej, den personen är kunden/användaren. Vi andra som befinner oss på företagen, skall hjälpas åt med att snabbt skapa förutsättningar för att validera det nya, mot användarnas behov och skapa bevis, som gör att vi kan besluta att gå framåt, närmare kunden. En av de viktiga delarna i detta är ”behandla andra så de delar nästa idé” vilket är en tes Martin drivit starkt under flera års tid. Grunden är att vi vill ha ett flöde av idéer, som vi snabbt validerar med kunderna, som hjälper oss ta beslut!