Primary tabs

Vi ser idag flera trender kopplade till hållbar konsumtion inom detaljhandeln. Rapporter från bland annat Sveriges konsumenter visar att vi människor vill handla mer hållbart, men att våra faktiska beteenden inte hänger med. Vi ser samtidigt att hållbarhet håller på att bli en hygienfaktor, där konsumenter blir allt mindre benägna att betala premiumpris för hållbara varor. Det bör detaljhandeln nu förhålla sig till, säger Matilda Richter, ansvarig för affärsutveckling inom CGI hållbarhet.

Hur kan vi optimera logistiken för att få till rätt prissättning på våra produkter? Hur kan vi optimera vårt sortiment så att vi kan fokusera på varor som håller måttet men samtidigt är tillgängliga för alla? De företag som klarar den ekvationen blir morgondagens vinnare.

”Bilden av ”den hållbara konsumenten” utgår idag på många sätt från att konsumenten aktivt söker sig till det hållbara sortimentet och är beredd att betala ett premiumpris för att få med sig varorna hem. Vi vill utmana den bilden, och påstå att alla kunder är potentiella hållbara konsumenter – bara det blir tillräckligt enkelt att handla hållbart”, säger Matilda Richter och fortsätter:

”Köp inom handeln styrs inte bara av viljan, utan också av vanor, infall, resurser och tillgänglighet. Genom att förstå konsumentens drivkrafter och beteenden kan man anpassa sin strategi och nå ut till en betydligt större kundskara, öka sitt förtroende på marknaden, och snabba på takten till en mer hållbar konsumtion.”

Vad kan handeln göra?

Att utmana sin bild av vem som handlar hållbart innebär på många sätt ett styrningsskifte från en reaktiv strategi där man väntar på att kunden tar första steget, till en proaktiv strategi där handeln är den drivande parten som aktivt styr konsumenten till ett hållbart köpbeteende, menar Matilda Richter.

”Vi ser redan idag bra initiativ från handeln som syftar till att styra mot en mer hållbar konsumtion. Jag tänker bland annat på Coop som före sommaren lanserade sin efterlängtade Hållbarhetsdeklaration, ett diagram som för varje produkt redovisar dess miljöpåverkan ur tio dimensioner – ett utmärkt internt styrmedel för att få en överblick över det egna sortimentets miljöpåverkan. Enligt Coop ska regelverket som ligger bakom beräkningarna göras tillgängligt för resterande aktörer i branschen så att samma data och beräkningar kan användas av fler - något som borde gynna både branschen och slutkonsumenten.”


Läs även

Du som är handlare: ta tillfället i akt att se över din strategi för kundlojalitet


Förutom tillgång till rätt information behöver konsumenten också rätt förutsättningar i stort för att kunna göra det hållbara valet. Här handlar det för handeln om att anpassa sina fysiska och digitala kanaler så att det blir lätt för kunderna att välja rätt, men också om att optimera sortiment, prissättning och logistik för att kunna göra hållbara produkter och lösningar tillgängliga för fler konsumenter.

”För att behålla förtroendet hos en konsument som vill handla hållbart men inte är beredd att betala premiumpris, behöver man se över sin egen värdekedja - hur kan vi optimera logistiken för att få till rätt prissättning på våra produkter? Hur kan vi optimera vårt sortiment så att vi kan fokusera på varor som håller måttet men samtidigt är tillgängliga för alla? De företag som klarar den ekvationen blir morgondagens vinnare”, avslutar Matilda Richter.


Ladda ner vårt white paper

Vägen mot en friktionsfri kundupplevelse och verklig lojalitet


CGI kan stötta handeln i denna omställning

IT- och managementkonsultbolaget CGI är en ledande rådgivare med djup förståelse för handelns utmaningar och som har lösningar för en framtid där hållbarhet är en naturlig del av affären. Vi har djup expertis inom Retail och en passion för hållbarhet. Med en stark kompetens inom Sourcing & Supply chain är CGI en naturlig partner för verksamheter som vill driva en förflyttning mot en hållbar värdekedja ända ut i sista ledet så att konsumenten enkelt kan göra det hållbara valet.

Läs mer om hur vi på CGI kan hjälpa ditt företag med hela kedjan av den digitala transformation som krävs för att ge konsumenter en sömlös upplevelse, öka personifieringen och möta förväntningarna på nya erbjudanden, produkter och tjänster.

About this author

Matilda Richter

Matilda Richter

Managementkonsult på CGI

Matilda Richter är managementkonsult och ansvarig för affärsutveckling inom hållbarhet på CGI. Hon är även ingenjör inom energisystem och hållbarhetsutveckling. Under sommaren 2019 kunde man också hitta Matilda på Almedalsveckan där hon var moderator för ett event på temat hållbar konsumtion.

Add new comment

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use